Asociace spisovatelů

Pro nakladatele

Jste nakladatel? Vydáváte současnou českou beletrii? Sdružujeme a zastupujeme české básníky a prozaiky. Prosazujeme profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbáme na její prestiž. Ve vztahu k nakladatelům a dalším organizátorům literárního života usilujeme zejména o „fair trade“ podmínky pro autory. Zasazujeme se o tvůrčí stipendia pro spisovatele, nabízíme vzorové smlouvy mezi autorem a nakladatelem a s tím spojený právní servis. Nakladatele, organizátory autorských čtení a další subjekty v literárním provozu vedeme k tomu, aby odpovídajícím způsobem ohodnocovaly výsledky tvůrčí práce spisovatelů.