Asociace spisovatelů

Pro veřejnost

Zajímá vás současná literatura? Reprezentujeme české básníky a prozaiky. Mezi naše cíle patří například zřízení Literárního domu v Praze, který by sloužil autorům, překladatelům i veřejnosti a stal se přirozeným centrem literárního života. Přispíváme k propagaci české literatury doma i v zahraničí a podporujeme sponzoring a mecenášství v oblasti kultury. Usilujeme rovněž o to, vrátit spisovatele do veřejného prostoru, a jako takoví poskytuje platformu, na níž lze formulovat stanoviska ke společensky palčivým otázkám.