Asociace spisovatelů

O asociaci

Asociace spisovatelů vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Prosazuje profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbá na její prestiž. Nejvyšším orgánem Asociace je Členská schůze, která se koná jednou ročně, statutárním orgánem pak pětičlenný Výbor v čele s předsedou. Vedle toho Asociace disponuje také Rozhodčí a Kontrolní komisí. Po právní stránce je Asociace zapsaným spolkem, a tedy právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí Stanovami. Asociace úzce spolupracuje s dalšími subjekty v literární a kulturní oblasti.