Asociace spisovatelů

Pro autory

Jste spisovatel? Od roku 2015 sdružujeme české básníky a prozaiky. Prosazujeme profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbáme na její prestiž. Nabízíme platformu, na níž lze formulovat profesní zájmy vůči státním institucím i soukromým subjektům, místo, kde lze sdílet profesní zkušenosti, a poskytujeme informační a právní servis autorům…

Pro veřejnost

Zajímá Vás současná literatura? Reprezentujeme české básníky a prozaiky. Mezi naše cíle patří zřízení Literárního domu v Praze, který by sloužil autorům, překladatelům i veřejnosti a stal se přirozeným centrem literárního života. Přispíváme k propagaci české literatury doma i v zahraničí a podporujeme sponzoring a mecenášství v oblasti kultury…

Pro nakladatele

Jste nakladatel? Vydáváte současnou českou beletrii? Sdružujeme a zastupujeme české básníky a prozaiky. Prosazujeme profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbáme na její prestiž. Ve vztahu k nakladatelům a dalším organizátorům literárního života usilujeme zejména o „fair trade“ podmínky pro autory…

O asociaci

Asociace spisovatelů vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Prosazuje profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbá na její prestiž. Nejvyšším orgánem Asociace je Členská schůze, která se koná jednou ročně, statutárním orgánem pak pětičlenný Výbor v čele s předsedou…