Asociace spisovatelů

Aktuality

Mluvme spolu, vybízí Asociace spisovatelů

V polovině září 2022 proběhne v pražském Kampusu Hybernská Sjezd spisovatelů pořádaný Asociací spisovatelů. Jedná se o druhý oborový sjezd v polistopadové historii. Mottem „Mluvme spolu“ chtějí spisovatelky a spisovatelé vyzvat k dialogu nejen mezi literáty. Hosty Sjezdu budou významné české i zahraniční autorky a autoři, literární teoretikové, historikové i zástupkyně a zástupci kulturních organizací a médií.

Tisková zpráva zde

(10. srpna 2022)

Podivní přátelé – dny české poezie v Berlíně

Cyklus pořadů, který se koná od 10. do 12. dubna, je připraven a organizován berlínským Domem pro poezii (Haus für Poesie) společně s českým partnerem v projektu Lyrikline – Asociací spisovatelů. Na projektu se podílí také České centrum v Berlíně a podpořil jej Česko-německý fond budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara. Název cyklu je vypůjčený z básně Jaromíra Typlta.

(28. března 2017)