Asociace spisovatelů

Členové

Asociace spisovatelů je otevřená oborová organizace, která průběžně přijímá nové členy z řad českých básníků a prozaiků. Naším cílem je reprezentovat současnou českou literaturu prostřednictvím těch, kdo ji tvoří. Stávajícími členy jsou tito autoři:

 • Ingrid_Artezz

  Ingrid Artezz

  Tři roky studovala dálkově na Literární akademii Josefa Škvoreckého před jejím finančním krachem a uzavřením. Pracovala jako redaktorka, fotoeditorka, divadelní recenzentka a nutriční novinářka (Apetit, ihned.cz, Topzine.cz, Informuji.cz, Gastro, Sféra, atd.). V České televizi působila na pozici specialistky v oddělení vývoje pořadů a programových formátů.

  V současnosti skáče na volné noze mezi písmem a zdravím. Jako Happy health designer (Nutrinaut) (Jezte chytře) a kondiční trenérka (Koučink správného pohybu) poskytuje poradenství v oblasti péče a prevence zdraví (Architektura zdraví). Občas píše jako copywriter s ohledem na SEO a marketing.

  Textuje. Žije (v Praze). Publikovala ukázky z vydané knihy poezie MOZAIKAiZEN (2016) v literárním obtýdeníku Tvar, kam rovněž příležitostně přispívá jako fotoreportérka.

 • Básník Ticho, foto: Mikuláš, Tvar 2013

  Básník Ticho

  Své básně poprvé publikoval ve sbornících Mladá Česká avantgarda a Mládí má černou (1990). Poetiku původně zakládal na kritickém lyrismu vycházejícím ze zkušenosti beatnika. Dále tvořil s jazykem jako s uměleckou materií. Je zastoupen v antologii České poezie XX. století Ryby katedrál (Petrov, 2001). Vydal sbírky  Básník Ticho (2000),  Artcore (2003), Pramínek Bajtů (7edm, Theo 2006), Růže pro Miladu (2004, Concordia 2006), Obchodník s nocí, narcis a netopýr (2009, 2011), Malá kniha Noci (2012, Skoba 2014), Hvězdy a démoni (2010, Unijazz Praha). V roce 2007  natočil jako producent a scénárista film Velká hlava bez příčiny (r. H. Všetečková). 

   

 • Ant. Bajaja

  Antonín Bajaja

  Narodil se ve Zlíně v rodině lékaře. Po studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně (1959 – 1964) pracoval až do roku 1990 v zemědělství, potom jako zpravodaj, publicista a redaktor Českého rozhlasu, Rádia Svobodná Evropa (RSE) a několika časopisů. Od r. 1996 vedl semináře Tvůrčího psaní na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde působí dodnes. Povídky, pohádky, fejetony a eseje publikoval časopisecky a ve sbornících. Z knižních titulů připomínáme: prozaickou prvotinu Mluviti stříbro(1982), románový diptych Duely (1988, 2005, 2015, cena nakladatelství MF), sbírku textů Pastorální(1994), romaneto Zvlčení(2003, 2013, cena Magnesia litera, nominace na Knihu desetiletí, cena za nejlepší knihu přeloženou do ruštiny), román Na krásné modré Dřevnici(Státní cena za literaturu, nominace na The Man Booker International Prize za anglické vydání, finální nominace na mezinárodní cenu Angelus za polské vydání). Je držitelem novinářské Ceny Křepelek za pořady RSE.

 • Markéta Baňková, foto: archiv autorky

  Markéta Baňková

  Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Zabývá se grafikou, fotografií, interiérovým designem a net artem. Ve své práci experimentuje se spojením literatury, výtvarného umění a moderní technologie. Beletrii kombinuje s popularizací vědy. Mezi její literární práce či výtvarné práce přesahující do literatury patří internetová novela Mesto.html, která obsahuje hypertext, zvuk a obraz (1997) nebo New York City Map, virtuální procházka New Yorkem, spojující fotografii, kartografii, zvuk a text (1999). Za knihu bajek o životě a fyzice Straka v říši entropie (Prchal Petr, 2010), která vyšla v češtině a polštině a koncem roku vyjde v maďarštině, obdržela Markéta Baňková roku 2011 Magnesii Literu v kategorii Objev roku. V roce 2003 byla nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého. marketa@bankova.cz, www.bankova.cz.

 • Bianca Bellová, foto: Jan Trnka

  Bianca Bellová

  Publikuje povídky v řadě českých povídkových souborů, časopisech a dalších periodikách, anglicky pravidelně v žurnálu Noir Nation. Svými mikroprózami přispívá do internetového projektu pribehynapadesatslov.cz. Žije v Praze, živí se jako překladatelka a tlumočnice z anglického jazyka. Zastupuje ji DB Agency, Dana Blatná, blatna@dbagency.cz.  Debutovala románem Sentimentální román (IFP Publishing, 2009). Dále vydala novelu Mrtvý muž (Host, 2011, přeloženo do němčiny, nominace na cenu Česká kniha) a román Celý den se nic nestane (Host, 2013). biancabellova@gmail.com

 • Ivan Binar, foto: archiv autora, www.binar.cz

  Ivan Binar

  V roce 1963 promoval na Pedagogickém institutu v Ostravě, v letech 1968 – 1971 působil jako redaktor časopisu Tramp, v roce 1972 byl odsouzen nepodmíněně za pobuřování. (Vystupoval v muzikálu Syn pluku a publikoval literární útvary zaměřené proti sovětské okupaci Československa.) Roku 1977 podepsal Chartu 77 a v květnu 1977 byl vyhoštěn do Rakouska. Od roku 1983 byl zaměstnátn u Rádia Svobodná Evropa v Mnichově, od r. 1994 pak v Praze, až do zrušení českého vysílání. Debutoval knihou pro děti Knížka o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá (Profil Ostrava, 1969). Řada jeho dalších děl vycházela v 70. a 80. letech v samizdatu a německy. V roce 1991 pak vyšel poprvé v Česku jeho román Kytova umění (Západočeské nakladatelství Plzeň, 1991). Mezi jeho poslední počiny patří knihy pro děti Králík Fiala (Česká televize, 2012) a Bořivoj a blecha Fló (Albatros, 2014). V roce 2013 vydal román Jen šmouha po nebi (Torst). Ivan Binar se zabývá také překlady.

 • Petr Borkovec, foto: Štěpán Valenta

  Petr Borkovec

  V současné době vyučuje na Literární akademii v Praze, je redaktorem poezie nakladatelství Fra a dramaturgem kavárny Fra. Vydal básnické sbírky Prostírání do tichého (Pražská imaginace, 1990), Poustevna, věštírna, loutkárna (Mladá fronta, 1991), Ochoz (Mladá fronta, 1994), Mezi oknem, stolem a postelí (Český spisovatel, 1996), Polní práce (Mladá fronta, 1998), Needle-Book (Paseka, 2003), Milostné básně (Fra, 2012). Za sbírku Ochoz obdržel v roce 1994 Cenu Jiřího Ortena. Dále publikoval cyklus básní A.B.A.F. (Opus, 2012), soubor svých šesti starších sbírek a nových básní Vnitrozemí (Fra, 2005) a krátké prózy Berlínský sešit/Zápisky ze Saint-Nazaire (Fra, 2008). V Revolver Revue vyšly v roce 2011 jeho zápisky Jedna věta. Pro děti napsal Všechno je to na zahradě (běžíliška, 2013) a je spoluautorem Slabikáře (Fraus 2007). Petr Borkovec publikuje také v němčině a překládá z ruské poezie 20. století, spolu s V. Puckem přeložil antologii klasické korejské poezie a s P. Štollem výbor z poezie lotyšské básnířky Liany Langy. Spolupřekládal také některá antická dramata. Za své překlady byl vyznamenán řadou ocenění. Za cyklus čtení v kavárně Fra obdržel v roce 2009 výroční cenu Literárního fondu.

 • Adam Borzič, foto: Ondřej Lipár

  Adam Borzič

  Básník, publicista, překladatel a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Vystudoval teologii a absolvoval dramaterapeutický výcvik. Je – společně s Petrem Řehákem a Kamilem Bouškou – spoluzakladatelem básnické skupiny Fantasía, s níž vydal společnou knihu Fantasía (Dauphin, 2008). Publikoval sbírky Rozevírání (Dauphin, 2011) a Počasí v Evropě (Malvern, 2013), za kterou byl v roce 2014 nominován na Magnesii Literu. Ukázky z jeho poezie byly přeloženy do angličtiny, chorvatštiny, srbštiny, polštiny a rumunštiny. Básněmi, eseji a publicistickými texty příspívá do řady tištěných i internetových médií. Překládá z anglického a chorvatského jazyka.

 • Tereza Brdečková, foto: Nicole Hálová

  Tereza Brdečková

  Prozaička a autorka filmových scénářů, původně novinářka a překladatelka. Její zájem o film ji přivedl k metodě, v níž slovy navozuje v hlavě čtenáře obrazy, které umožnují její příběhy volně interpretovat a dotvářet. Jako mnoho českých autorů své generace vidí Brdečková jako hlavní zdroj těchto příběhů traumata, jimiž prošli středoevropané během dvacátého století, a proměny posuny identity po pádu železné opony. Vydala celkem šest románů; Listy Markétě (ERM, 1996, reedice Euromedia-Odeon, 2007), Šahrazád a král (Argo, 2000, něm. překlad Das Jahrbuch des versteckten Gartens, Randomhouse, 2009), Učitel dějepisu (Argo, 2004), Toyen (Argo, 2005), Slepé mapy (Euromedia-Odeon, 2006), Alhambra (Euromedia- Odeon, 2010). Do esejistiky a literatury faktu patří její knihy Nebezpečí, jaké je tvé jméno (Argo, 2005), Ještě jsem tady (NLN, 2005) a také rozsáhlá monografie autorčina otce Jiří Brdečka (Arbor vitae, 2014).

 • Ondřej Buddeus, foto: Ondřej Buddeus

  Ondřej Buddeus

  Studoval skandinavistiku a překladatelství (obor němčina) na Univerzitě Karlově. Překládá z němčiny a norštiny, dramaturgicky se mj. podílí na Pražském Microfestivalu. Je redaktorem Psího vína, v letech 2012–2014 byl jeho šéfredaktorem. Vydal sbírky textů 55 007 znaků včetně mezer (2011) a rorýsy (2012), obrázkovou knížku pro dospělé Orangutan v zajetí má sklony k obezitě  (s Alžbětou Skálovou a Martinou Kupsovou, 2011) a dětskou knihu Hlava v hlavě (s Davidem Böhmem, 2013). Poslední prací byl vícežánrový literární projekt a me, jehož výstupem byla vedle knižní a internetové publikace (www.a-me.info, typodesign: Mütanta) také stejnojmenná multimediální inscenace (spolu s Matoušem Hejlem, Radimem Vizvárim a Alešem Čermákem) a galerijní instalace (Steirischer Herbst, 2012). Jako spolueditor je podepsán také pod česko-slovensko-německou antologií současné poezie DISPLEJ.eu (2014).  Jeho texty byly přeloženy do řady jazyků, vystupuje pravidelně v ČR i zahraničí. Často spolupracuje s dalšími umělci, hudebníky či typografickými designéry. Byla mu mj. udělena Cena Jiřího Ortena (2013) nebo Magnesia Litera (2014, s Davidem Böhmem) v kategorii kniha pro děti a mládež. Žije a pracuje v Praze.

 • Bulvova-Renata

  Renata Bulvová

  Pochází z Krušných hor (Chomutov), žije v Praze. V polovině devadesátých let zahájila  činnost Literárního a kulturního klubu 8, jímž prošla řada později úspěšných autorů. S Bernie Higgins uvedla v život projekty, zejména Poezii pro cestující a Dny poezie. Dosud vydala jednu sbírku povídek O Chlupaté Bertě a jiné povídky (Dauphin/Protis, 2007) a tři sbírky básní v nakladatelství Novela Bohemica – Nebude válek (2012), a Zářečí – Řeči – Za řečí (2014) a v dvojjazyčné česko-německé vydání v souznějícímu přebásnění Mirka Kraetsche Jdeš touto známou krajinou a přesto nevíš kudy / Du gehst durch die bekannte Landschft hier und weißt den Weg doch nicht. Založila a vede školu rétoriky.

 • Jan Burian, foto: archiv autora

  Jan Burian

  Spisovatel, písničkář, dokumentarista. Od roku 1970 absolvoval jako písničkář více než 4000 koncertů. Po roce 1989 vydal více než patnáct písňových alb. Spolupracuje s literární redakcí stanice Vltava. V roce 2013 byl jeho cyklus 28 padesátiminutových pořadů o severské kultuře (S Janem Burianem na sever) oceněn cenou Prix Bohemia. Je spoluautorem několika filmových dokumentů. Od roku 1991 publikuje knihy inspirované životem v cizích zemích. Je autorem básnických sbírek Hodina duchů (Mladá fronta, 1990, Galén, 2010) a Ženy, muži a jiné básně (Galén, 2008), vzpomínkové knihy Rychle, než to zapomenu (Scéna, 1991), dramat Tři hry (s Jiřím Dědečkem, kabaretní dramata z let 1976-1980). Napsal také knihy fejetonů Je tu nějaký zavěšený kafe (Lidové noviny, 1992), Přízrak v nákupním středisku (Galén, 2009) a Přímluva za dnešní dobu (Galén, 2013). Vydal monografii Nežádoucí návraty E. F. Buriana (Galén, 2012), 20 let s Islandem (Galén, 2015). jb@janburian.cz www.janburian.cz

 • cada_tomas_2

  Tomáš Čada

  Tomáš Čada se narodil v Jihlavě, žije v Praze. Pedagog, redaktor Literárně-kulturního časopisu H_aluze a knižní edice H_aluze, občasný žurnalista, moderátor a (spolu)pořadatel kulturních programů a festivalů. Od roku 2011 se více jak tři roky podílel na dramaturgii Domu čtení v Praze spolu s básníkem Josefem Strakou. Od roku 2011 je součástí organizačního týmu mezinárodního festivalu Den poezie. V současnosti vyučuje na škole pro sluchově postižené v ulici Ječná 27.

  V opavském nakladatelství Perplex vydal sbírku Spodní patra (2013, ilustrace Antonín Handl). K vydání je připraven rukopis Vše o lásce (Perplex, 2018). Společně s hudebníkem Aitcher Clarkem připravuje album Úloha slov (2018). Literární texty publikuje také časopisecky a v rámci antologií, a to v Čechách i zahraničí.

 • DORA ČECHOVA by TOMÁŠ NOSIL

  Dora Čechova

  Na Vysoké škole kreativní komunikace učí seminář Autorského čtení. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a obor scenáristika na FAMU. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka studovala tvorbu textu a scénáře. U profesora Ivana Vyskočila na DAMU studovala Kreativní pedagogiku-pedagogickou kondici.

  V roce 2012 debutovala povídkovou knihou Nechtěl jsem být Leninem (nakladatelství Labyrint). V roce 2014 vyšla kniha rozhovorů Život a sochy Olbrama Zoubka (Mladá fronta) a v roce 2015 povídková kniha Padaná letní jablka (Labyrint). Povídky publikuje časopisecky a ve sbornících. V maďarském překladu vyšla kniha Nem akartam Lenin lenni (2017, Noran Libro) a v německém překladu výbor povídek Ich wollte kein Lenin werden (2019, Wieser Verlag a Větrné mlýny).

 • jan-delong

  Jan Delong

  Publikoval básně v časopisech Host, Tvar, Psí víno, Weles a dalších. Je laureátem několika literárních soutěží. Pracuje v Knihovně Třinec jako kulturní a koordinační pracovník. V roce 2009 spoluzaložil Literární večery v Třinci, které až do roku 2016 organizoval. V roce 2014 vydal v opavském nakladatelství Perplex debutovou básnickou sbírku s názvem Dušinec.

 • Irena Dousková, foto: Karolína Kotrbová

  Irena Dousková

  Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právnické profesi se nikdy nevěnovala. Vystřídala různá zaměstnání, nejčastěji pracovala jako novinářka. Posledních deset let je na volné noze. Vydala řadu úspěšných publikací. Pražský zázrak (básně, spolu s L.Lomovou, J. Reinischem a P.Urychem; Pražská Imaginace 1992), Goldstein píše dceři (1997 Melantrich, 2006 Druhé město), Hrdý Budžes (1998 Hynek, 2002 Petrov), Někdo s nožem (2000 Petrov), Doktor Kott přemítá (2002 Petrov), Čím se liší tato noc (2004 Petrov), Oněgin byl Rusák (2006 Druhé město), O bílých slonech (2008 Druhé město), Bez Karkulky (básně, 2009 Druhé město), Darda (2011 Druhé město), Medvědí tanec (2014 Druhé město). Řada knih byla převedena v dramata a uvedena v divadlech; Hrdý Budžes (2003 Divadlo A. Dvořáka Příbram), Oněgin byl Rusák (2008 Divadlo v Dlouhé), Darda (2012 Divadlo na Jezerce). Je také autorků televizních scénářů pohádek Micimutr a O pokladech. Knihy Ireny Douskové byly přeloženy do devíti jazyků. Zastupuje ji DB Agency, Dana Blatná blatna@dbagency.cz, www.douskova.cz.

 • marie-feryna

  Marie (Jiří) Feryna

  Básnířka, publicistka, překladatelka a aktivistka. Působila v redakci časopisu Psí víno a spolupracovala s dalšími literárními časopisy. Podílí se na organizaci festivalu Šrámkova Sobotka. Je spoluzakladatelkou Bohemistického kruhu.

  Své básně publikovala v Psím víně, Tvaru či Welesu. Pod jménem Jiří Feryna vydala sbírku Před setřením (2016, Dauphin). Je členkou hudebně improvizační skupiny Krajní levice (s hudebníkem Tomášem Tkáčem) a literárně performanční skupiny Černý výlet (s básníkem Ondřejem Hanusem).

 • Radek Fridrich, foto: Ondřej Lipár

  Radek Fridrich

  Básník a publicista, věnuje se také výtvarnému umění, je neodmyslitelně spjat s Děčínem. Napsal řadu básnických sbírek, mj. V zahradě Bredovských (Host, 1999), Erzherz (Votobia, 2002), Žibřid (Host, 2006), Nebožky / Selige (Perplex, 2011) a Krooa krooa (Host, 2011). Za básnickou sbírku Krooa krooa obdržel v roce 2012 Magnesii Literu za poezii.

 • tomas-gabriel

  Tomáš Gabriel

  Básník a recenzent, zaměřující se hlavně na mladou českou poezii. Vydal básnické sbírky Tak černý kůň tak pozdě v noci (Literární salon, 2013, nominace na Cenu Jiřího Ortena 2013) a Obvyklé hrdinství (Host, 2016). V roce 2015 byl spolu s Petrem Borkovcem editorem ročenky Nejlepší české básně. Recenze a kritické texty publikoval zejména v časopisech Tvar, Host, Souvislosti a zveřejňuje je také na svém blogu pozdevnoci.blogspot.cz.

 • glaserova

  Světlana Glaserová

  Svému původnímu povolání animátorky, které vystudovala na SUPŠ v Praze, se v věnovala jen velmi krátce. Pár měsíců po maturitě se vdala za svého spolužáka (rovněž animátora) Bedřicha Glasera a přivedla na svět čtyři děti. Střídavě pak byla na mateřské dovolené a na „volné noze“ jako scénáristka a výtvarnice.

  Jako spisovatelka debutovala v téměř šedesáti letech knihou Kdopak by se šmejdů bál? (Universum, 2015). Následovala Rusanda na větvi (Ikar, 2016) a o dva roky později Trosečník sibiřský (Plus, 2018). Všechny knihy si autorka sama ilustruje.

  Osiánův cestovní kotlík aneb s Kelty nejsou žerty (Albatros 2020).

 • DSCN3685

  Klára Goldstein

  nar. 1988, básnířka, publicistka, literární historička. Vystudovala bohemistiku na FF UP v Olomouci. Autorka sbírek Úpatí vichřice (MGM, 2011), Milíře (Weles, 2016), Kenotaf (Host, 2018). Časopisecky publikovala např. v Hostu, Tvaru, A2, Welesu, Aluzi, iLeGaLitu, Textech ad. Z badatelského hlediska se zabývá tvorbou a osobností Pabla Nerudy, o němž připravuje monografii a jehož básně překládá. Organizuje literární večery (Valašské Meziříčí, Olomouc).

 • Pavel Göbl, foto: archiv autora

  Pavel Göbl

  Spisovatel, filmový režisér, člen výboru Asociace spisovatelů. V roce 1992 – 1994 absolvoval Filmovou školu Zlín. V letech 1995 – 2002 FAMU. Krom jiného se živil dělnickými profesemi. Je držitelem několika Cen Pavla Juráčka. V roce 1998 obdržel Cenu Kodaku za nejlepší film roku za snímek Otevřená krajina svobodného muže. Za knihu Tichý společník obdržel v roce 2009 Magnesii Literu. Je autorem novel a románů Tichý společník (Dauphin, 2007, nominace na Cenu Josefa Škvoreckého), Penis pravdy (Dauphin, 2009, nominace na Cenu Josefa Škvoreckého), 4 igelitky (Dauphin, 2015). Zrežíroval několik filmů, seriálů, publicistických pořadů. Za řadu z nich byl oceněn. Kovář z Podlesí (2012, 1. cena dětských diváků), Gorila (2011 Cena Andreje Stankoviče), Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí (2005, ocenění Variety), Gorila (2011 Cena Andreje Stankoviče), Šťáva (2003, Cena Oty Hofmana). 

 • 01

  Anna Beata Háblová

  Básnířka, architektka. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015), Nevypínejte (Dauphin, 2018) a básně v literárních časopisech Host, Tvar, Weles a Pandora. V kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. V roce 2017 jí vyšla komiksovo-vědecká kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu ke městu. Od roku 2018 přispívá do Ranních úvah na ČRo Vltava.

 • Emil Hakl, foto: archiv autora

  Emil Hakl

  Vystudoval Státní konzervatoř Jaroslava Ježka (1984-88), obor tvorba textu, později dva ročníky dramatického oboru tamtéž. Prózu začal psát v roce 1998, od té doby se jí věnuje soustavně. Je autorem knih Konec světa (Argo, 2001), Intimní schránka Sabriny Black (Argo, 2002). Podle novely O rodičích a dětech (Argo, 2002) byl natočen stejnojmenný film a rozhlasová adaptace. Kniha byla přeložena do několika jazyků. Je držitelem Ceny Josefa Škvoreckého za novelu Pravidla směšného chování (Argo, 2010) a Magnesie Litery v kategorii Próza za novelu O rodičích a dětech (Argo, 2002).  Dále vydal povídky O létajících objektech (Argo, 2004) a romány Let čarodějnice ( Argo, 2008), Intimní schránka SabrinyB. (final cut) (přepracovaný román, Argo, 2010), Skutečná událost (román, Argo, 2013). Jeho posledním počinem jsou povídky Hovězí kostky (Argo, 2014). hakl@noveranet.cz

 • Jonáš Hájek, foto: Jan Dotřel

  Jonáš Hájek

  Básník a redaktor. Vydal básnické sbírky Suť (Fra, 2007), Vlastivěda (Fra, 2010) a Básně 3 (Triáda, 2013). Za svůj debut získal Cenu Jiřího Ortena. Je synem matematika Petra Hájka.

 • Markéta Hejkalová, foto: Pavla Kocourková

  Markéta Hejkalová

  Spisovatelka, překladatelka finské literatury, zakladatelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, nakladatelka. Je členkou výboru českého i mezinárodního PEN klubu. Debutovala novelou Mimo mysu pod jménem Pražáková (1988), pod stejným jménem vydala i Šli myšáci do světa (1994). Publikovala romány Ženy a cizinci na konci tisíciletí (Hejkal, 2002), Vždycky jedna noc (Hejkal, 2004), Slepičí lásky (Hejkal, 2006), Kouzelník z Pekingu (Hejkal, 2008),  Důkazy jejího života (Hejkal, 2010), Andělé dne a noci (Hejkal, 2012), Rudé paprsky severního slunce (Hejkal, 2014), Měj mě rád/a (Hejkal, 2017), Finsko – stručná historie (Libri, 2003), U nás v Evropě (Česká televize, 2006),  Fin Mika Waltari (Hejkal, 2007). Knihy Markéty Hejkalové byly přeloženy do několika jazyků. marketa@hejkal.cz www.hejkal.cz

 • Ondřej Hložek

  Ondřej Hložek

  Básník, publicista, pořadatel literárních setkání. Invalidní důchodce. Vydal sbírky Tížiny (Dalibor Malina, 2011), Domů (Srdeční výdej, 2014), Ulicí Dolorosa (Pavel Kotrla – Klenov, 2017), Teď (Protimluv, 2017), Řez kamenem (Trigon, 2019) a Trautes Heim(Ketos Verlag, 2020).  Jeho básně byly přeloženy do francouzštiny, italštiny, slovinštiny, maďarštiny, polštiny a slovenštiny. Editorsky, popřípadě textově, se podílel na příležitostných tiscích s názvem Víme o sobě (výbor z poezie děkana Josefa Veselého, 2011), Opava Východ Zpáteční (sborník k 790. výročí založení města, 2014) a Jako v nebi, tak i na zemi – Petr Bezruč 1867-2017 (antologie k 150. výročí narození). Recenzemi a esejisticky přispívá do časopisu Texty a dalších. Pořádal na Opavsku kulturní akce se zaměřením na literaturu (Básnické hlasy, Open Air Happening Vikštejn aj.).

 • IMG_1355

  Štěpán Hobza

  (vlastním jménem Štěpán Weinzettl) vystudoval italianistiku a historii na Filozofické fakultě UK, studuje historii na King’s College London v Londýně. Píše „postmoderní“ poezii, v níž se mísí mytologie a sociální sítě, metafyzika a fotbalové zápasy, patos a groteska. Publikoval v periodikách (Host, Tvar, A2, Listy, Psí víno, H_aluze, Weles, Partonyma) a na webu (Literární.cz, Živá poezie). Vydal sbírku Ferrari v džungli(Literární salon, 2018). Píše též literární kritiky a zahraničněpolitické komentáře (Česká pozice, The Globe Post). V letech 2013-14 byl redaktorem časopisu Psí víno. Pracuje jako dopisovatel Lidových novin ve Spojeném království, učitel dějepisu a trenér badmintonu.

 • petr-hrbac-foto-pravo

  Petr Hrbáč

  Žije a pracuje v Brně. Absolvent lékařské fakulty MU Brno z roku 1983, lékařské profesi se svým způsobem věnuje i nadále. Vydal několik básnických i prozaických knih, z poezie vyšly Studna potopeného srdce 1996, následně Podzemní hvězda, Špička v nakladatelství Petrov, Čekali v nakladatelství Weles či Toki ga tacu ni curete/Jak plyne čas v nakladatelství Srdeční výdej. Prozaické texty vydalo nakladatelství Petrov, jde o román Kosti, maso, tekutiny a povídkové knížky Kalhotový pahýl a Jeden den stárnutí a Tancovačka na předměstí – Druhé město, 2104 – zatím poslední kniha. Ve své tvorbě autor, který sám sebe pokládá za básníka srdcem a povídkáře duší a životem, reflektuje svou vášeň pro opomíjené, všední a pro rostliny (je dlouholetým členem Botanické společnosti při ČAV). Tíhne k bizarní zkratce i k melancholické vývrtce. Má hluboký zájem o japonský jazyk a japonskou zemi, několikrát Japonsko navštívil a vytěžil z toho řadu inspiračních podnětů. Je zaníceným digitálním hudebníkem i vášnivým fotografem. V minulosti pravidelněji přispíval do literární revue Tvar, příležitostně spolupracuje s literárním časopisem Weles. Zastoupen v několika českých i zahraničních antologiích poezie i prózy – např. Antologie české poezie (1986-2006), Dybbuk, Praha 2007 nebo Anthologie de la poésie tchéque contemporaine, Gallimard, Paris, 2002 a v dalších (texty byly přeloženy do francouzštiny, ruštiny, polštiny, srbochorvatštiny).

 • Petra Hůlová, foto: Lukáš Havlena

  Petra Hůlová

  Spisovatelka, členka výboru Asociace spisovatelů. Knihy Petry Hůlové byly přeloženy do dvanácti jazyků. Vystudovala mongolistiku a kulturologii, učila tvůrčí psaní. Nyní je spolumajitelkou cafebaru Zenit v Praze a autorkou na volné noze. Je autorkou románů Paměť mojí babičče (Torst, 2002), Přes matný sklo (Torst, 2004), Cirkus Les Memoires (Torst, 2005), Umělohmotný třípokoj (Torst, 2006), Stanice Tajga (Torst, 2008), Strážci občanského dobra (Torst, 2010), Čechy země zaslíbená (Torst, 2012), Macocha (Torst, 2014).

  Foto: Lukáš Havlena

 • FI0A3223 (kopie)

  Marie Iljašenko

  (nar. 1983, Kyjev) básnířka a spisovatelka. Debutovala v roce 2015 sbírkou Osip míří na jih (nominace na cenu Magnesia litera), sbírka Sv. Outdoor vyšla v roce 2019. Za své básně byla nominovaná na několik cen. Příležitostně publikuje krátké prózy a přispívá sloupky na server iLiteratura. Pracuje jak nakladatelská redaktorka a překladatelka. Žije v Praze.

 • Vít Janota, foto: Iveta Janotová

  Vít Janota

  Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Živil se jako návrhář webových stránek, pracoval jako odborný asistent na MFF UK, programátor a internetový grafik. Nyní je programátorem na volné noze. Vydal básnické sbírky ránu proti nebi (Dauphin, 2002), Fasování košťat (Dauphin, 2004), Praha zničená deštěm (Dauphin, 2006), Miniová pole (Dauphin, 2008), Jen třídit odpad nestačí (Dauphin, 2011) a Noc a déšť (Dauphin, 2013).

 • _P1040418_BWplus03

  Radovan Jursa

  Povoláním lékař, zabývá se kardiochirurgií a transplantační chirurgií. Věnuje se sochařství a literatuře. Vydal básnické sbírky Pianissimo (Refugium V-R,1999), Mezi žebry déšť (Montanex,2011) a Mezzovoce (Dauphin,2019). Jeho tvorba je zastoupena v antologiích a časopisech.

 • Václav Kahuda, foto: Ondřej Lipár

  Václav Kahuda

  Prozaik, autor knih Příběh o baziliškovi (1992, 2000, 2014), Veselá Bída (Petrov, 1997), Exhumace (Petrov, 1998), Houština (Petrov, 1999, 2001), Technologie dubnového večera (Host, 2000), Proudy (Petrov, 2001), Vítr tma přítomnost (Druhé město, 2014).

 • dora_cb (kopie)

  Dora Kaprálová

  Vystudovala divadelní fakultu JaMU v Brně (1995-2001), ateliér scénáristiky a dramaturgie. Psaní prózy se soustavněji věnuje poslední roky, předtím intenzivněji pracovala jako radiodokumentaristka, novinářka, literární kritička, filmová scénáristka. Debutovala divadelní hrou Výšiny (in Pět žen napsalo pět her, Větrné mlýny, 2001), poté vydala v nakladatelství Host knižní rozhovor se spisovatelkou Květou Legátovou Návraty do Želar (Host, 2004, 2009). Roku 2011 ji vyšla v nakladatelství Archa novela Zimní kniha o lásce, o rok později vyšla v maďarském překladu (Egy férfy, Typotex). Tekutý román Berlínský zápisník vyšel v nakladatelství Druhé město roku 2016. Téhož roku získala dvě českoněmecké novinářské ceny, za reportáž a esejistický radiodokument, letos byl její text o Rixdorfu na česko-německou novinářskou cenu opět nominován. Od roku 2007 žije a pracuje v Berlíně, občas pobývá v Budapešti, touží po Brně. Dokončuje povídkovou knihu Ostrovy, která vyjde v nakladatelství Druhé město na podzim 2019.

 • jakuba-katalpa

  Jakuba Katalpa

  Vlastnim jménem Tereza Jandová. Narozena 23. 9. 1979 v Plzni. Debutovala v roce 2006 knihou Je hlína k snědku?. Kniha byla nominována na cenu MagnesiaLitera v kategorii Objev roku. O dva roky později, v roce 2008, vydává Katalpa román Hořké moře, který získává nominaci na Cenu Jiřího Ortena. V roce 2012 publikuje Katalpa román Němci. Geografie ztráty, který je kromě nominace na cenu Magnesia Litera oceněn cenou Josefa Škvoreckého a cenou Česká kniha. Katalpiny texty byly zatím přeloženy do čtyř jazyků, včetně němčiny.

 • Emma Kausc

  Emma Kausc

  Autorka žijící v Londýně. Studuje literární komparatistiku na King’s College London. V roce 2017 vydala knižní debut Cykly, který byl nominován na Cenu Jiřího Ortena. Básně a prózu dále publikovala v časopisech Host, A2, Vertigo, magazínu Ravt nebo například v mezinárodní antologii Stýkání.

 • Lidmila Kábrtová_foto Lenka Faltejsková

  Lidmila Kábrtová

  Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a později také obor marketingová komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Několik let se věnovala žurnalistice, pak se zaměřila na oblast public relations, v níž pracuje dodnes. Krátké příběhy začala zveřejňovat na webu pribehynapadesatslov.cz. Z padesátislovních příběhů je také její debut – experimentální próza Koho vypijou lišky(Host, 2013). Za svoji druhou knihu – sbírku volně provázaných povídek Místa ve tmě(Host, 2018) získala v roce 2019 Hlavní cenu Nadace Českého literárního fondu. Povídky publikuje i časopisecky a v českých povídkových souborech. Je autorkou několika rozhlasových her v projektu ČRo 3 Vltava — Minutové hry.

  lidka.kabrtova@seznam.cz

 • adela-knapova-cb

  Adéla Knapová

  Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze. Patří mezi nejvýraznější české novináře, od osmnácti let pracuje coby autorka v tištěných médiích (Koktejl, Respekt…), od roku 2009 je kmenovou publicistkou týdeníku Reflex. Za své literární reportáže obdržela mnohá ocenění. V roce 2003 vyšla její prvotina Nezvaní. V roce 2016 vydalo Fra její druhou prózu Nemožnost nuly, roku 2017 vyšel tamtéž román Slabikář a nejnověji v říjnu 2019 román Předvoj. Píše také povídky, které publikuje převážně časopisecky.

 • Vít Kremlička, foto: Karel Cudlín

  Vít Kremlička

  Básník, prozaik, publicista, recenzent, dramatik, spisovatel, čtenář a divák, bývalý člen skupina Národní třída. Příležitostně překládá a publikuje v literárních časopisech. Je držitelem Ceny Revolver Revue (2010), Ceny studentského listu Babylon (2013) a Ceny nakladatelství Koleno (2013). V 70. a 80. letech publikoval v samizdatových a exilových sbornících a časopisech. Své první básnické sbírky Autentický kulovátor (1981), Zvonění (1984) a Oblouk (1985) publikoval v 80. letech v samizdatu v edici Edice pro více. Za novelu Lodní deník obdržel v roce 1991 Cenu Jiřího Ortena. Dále vydal Cizrna (Torst, 1995), Starý zpěvy, básně (Revolver Revue, 1997), Zemský povídky (Hynek, 1999), Prozatím (Petrov, 2001), Amazonia (Klokočí a Knihovna Jana Drdy, 2003), Manael (Protis, 2005), Země Noc (Clinamen, 2006), Tajná cikánská kronika (Pavel Mervart, 2007) Tibetiana (Revolver Revue, 2013). Knihy Víta Kremličky byly přeloženy do několika jazyků. Autor je člen Českého centra PEN-klubu a o.s. Magorova Studánka. facebook.com/vit.kremlicka

 • LD_čb

  Lenka Kuhar Daňhelová

  Česká básnířka a překladatelka z několika jazyků, také prozaička a výtvarnice. Působila jako redaktorka časopisu Pobocza (Krajnice), spolu s manželem Petrem Kuharem organizuje od roku 2008 mezinárodní literární festival Stranou – evropští básníci naživo; oba spolupracují s četnými nakladateli a organizátory literárních akcí v zahraničí i ČR, představují české autory v zahraničí a naopak.

  Kromě dvou publicistických knih Nové Heřminovy – Neu Ebersdorf(Arnika, 2003), Jak žít s povodněmi(Arnika, 2005) vydala román Cizinci(Balt-East, 2004), dvoujazyčnou sbírku básní Neuvršćeno(Nezařazeno, Treći trg, Bělehrad 2009, překlad do srbštiny Biserka Rajčić), Pozdrav ze Sudet(edice Psího vína Stůl, 2010), Její bolest(Protimluv, 2012) a Hořem(Protimluv, 2014). Své básně a prózu zveřejňuje v českých i zahraničních časopisech a antologiích.

  Knižně vydala řadu básnických i prozaických překladů. Za své překlady ze slovinštiny získala v roce 2013 slovinskou překladatelskou cenu Lirikonov zlát, a v roce 2018 spolu s Petrem Kuharem získala Pretnarovu cenu a čestný titul “velvyslanec slovinské literatury a jazyka” za mnohaleté zprostředkovávání slovinské literatury v Česku, navazování česko-slovinských literárních vztahů a překladatelské dílo představující důležité slovinské autory v zahraničí.

 • Tomáš Kůs, foto: archiv autora

  Tomáš Kůs

  Vydal básnické sbírky Teplo zima milovat (Perseus, Plzeň 2002), Příbytky (Weles, Brno 2005), Spižírna (Dauphin, Praha 2009) a Nevinní (Hnízdo, Praha 2013). Živí se jako projektový manažer a vedle toho také jako externí publicista. Pořádá a produkuje v ČR slam poetry. Sbírka Spižírna získala v roce 2010 Cenu Bohumila Polana.

 • Patrik Linhart, foto: Petr Jedinák

  Patrik Linhart

  Básník, spisovatel, publicista, výtvarník a performer. Publikuje pod řadou různých jmen. V současné době externě spolupracuje s časopisy Tvar, Host, Analogon a RozRazil a s nakladatelstvími Volvox Globator, Odeon, Kniha Zlín a Větrné mlýny. Je spoluautorem představení a amateurských filmů radikálního baletu Vyžvejklá Bambule (od r. 2015 pod názvem Kundí frky). Pod jménem Patrik Vetrugin vystavuje kresby a grafiky.
  Samostatně vydal Čítanka český Jazyk (pod jménem Pavel Jazyk, Velarium, 1998), Měsíční povídky/Opárno (Votobia, 2003), Pro cizince na cestách (Kapucín, 2003), Divadlo RausAplaus (pod jménem Pavel Jazyk, Větrné mlýny, 2005), Napsáno v trenýrkách (Protis, 2006), Vexilologický kabinet britského impéria ( Europrinty, 2008), Běsové budou pokřikovat (H_aluze, 2010), Spící Hrůza ( dybbuk, 2011), Památný den v Duxu (Krásné nakladatelství, 2012), Lunhard (Krásné nakladatelství e-book 2013, kniha 2014), Vyprávění nočních hubeňourů (Pulchra, 2013), Šílený Trist (Novela bohemika, 2014), Vienna Calling (Větrné mlýny, 2014). staramilenka@seznam.cz www.patriklinhart.wordpress.com

 • Ondřej Lipár, foto: Ondřej Lipár

  Ondřej Lipár

  Básník, autor básnických sbírek Skořápky (Ortenova Kutná Hora, 2004) a Komponent (Fra, 2014). Pracuje jako časopisecký editor a fotograf. www.ondrejlipar.cz

 • Igor Malijevský

  Igor Malijevský

  Básník, prozaik a umělecký fotograf. Po studiích teoretické fyziky a filosofie pracoval jako čerpač, učitel, redaktor a složenkář. Od roku 2007 připravuje společně s Jaroslavem Rudišem pravidelný literární kabaret EKG v pražském divadle Archa. Spolupracuje s ČRo Vltava a je členem hudební skupiny Hlinomazův Apetit. Knižně vydal básnické sbírky Bělomorka (Protis 2003), Druhý den po konci světa (Paper Jam 2013) a Zimní království (Paper Jam 2016),  sbírky povídek Družba (Protis 2005) a Měsíc nad řekou Tejo (Argo 2014) a fotografickou monografii Znamení Lvova (Kant 2016). Žije na Návsi družby v Čelechovicích.

 • Vratislav Maňák, foto: archiv autora

  Vratislav Maňák

  Spisovatel pochází ze Stříbra na západě Čech. Na Karlově univerzitě vystudoval žurnalistiku a mediální studia, dnes zde přednáší. Za svůj povídkový debut Šaty z igelitu (Host, 2011) obdržel v roce 2012 Cenu Jiřího Ortena. Věnuje se i tvorbě pro děti; napsal dva seriály pro Hajaju Českého rozhlasu, jeho autorská pohádka Muž z hodin (Albatros, 2014) získala nominaci na Literu za knihu pro děti a mládež. Je řadovým členem České sekce IBBY. 

 • michal-marsalek

  Michal Maršálek

  Básník, esejista, lékař. Kromě psychiatrických článků a knih publikoval v knize editorů Kaňovského, Bathii a Rosalese Dystonia and dystonic syndromes, (Springer, Wien 2015) hypotézu, vysvětlující tvorbu bizarních hlav rakouským sochařem F. X. Messerschmidtem. Debutoval sbírkou básní Z člověka oči (Dauphin/Protis 2007), dál vydal sbírky Letná: první kroky na Měsíci (Dauphin 2008), Kobalt přechází do krve (Dauphin 2009), Tady a nikde (Dauphin 2010), Práce s mraky (Dauphin 2012), Sfinze a hlemýžďům (Dauphin 2013), Černá bere (Dauphin 2014), Pootevřeno (Dauphin 2015) a Slunce bez pohybu (Dauphin 2016). Nominovaný na cenu Magnesia litera za poezii 2015 za sbírku Černá bere. Zařazen do sborníku Nejlepší básně roku 2014. Publikuje v Tvaru, Kontextech a Welesu. Žije v Praze.

 • Lukáš Marvan

  Lukáš Marvan

  Narodil se 4. dubna 1962 v Písku. Po studiu na Gymnáziu v Praze – Radotíně a absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze – Suchdole se živil do roku 1990 jako laboratorní technik a programátor, po té až do roku 2002 jako novinář a publicista v různých týdenících, denících a televizích. V roce 2002 se stal buddhistiským mnichem a žil do roku 2003 v buddhistických klášterech na Srí Lance. Na Srí Lanku se pak ještě několikrát vrátil jako meditující laik. Od roku 2004 žije v Ústí nad Labem, je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR a pracuje jako tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Publikovat básně začal v devadesátých letech v Revolver revui a Literárních novinách, od té doby v řadě dalších revuích, sbornících a antologiích včetně zahraničních. Básnické sbírky: Levhart nebo leopard – Český spisovatel 1993, Stíny a příběhy – Tosrst 1997, Je to napsáno v čarách světa – Petrov 2000, Noční cesta denní krajinou Petrov 2003, Klášter v džungli – Concordia 2004, Deník Avatára – Druhé město 2010; Cestovní básně – Dauphin 2019; Próza: Mnich. Deník ctihodného Mantakusaly. – Eminent 2004, Záblesky svobody – Druhé město 2014

 • Myskova-Ivana

  Ivana Myšková

  Vystudovala tvůrčí psaní a mediální komunikaci na Literární akademii v Praze. V roce 2007 debutovala rozhlasovou hrou Odpoledne s liliputem (režie Natália Deáková), texty publikovala v Revolver Revue, literární příloze časopisu Respekt, Revue Pandora, Labyrint Revue, Hostu, Souvislostech a Tvaru. V roce 2012 vydala novelu Nícení (Fra), za niž byla nominována na ceny Česká kniha a Cena Josefa Škvoreckého. V květnu tohoto roku ji v nakladatelství Host vyšla povídková sbírka Bílá zvířata jsou velmi často hluchá.

 • Jan Němec, foto: archiv autora

  Jan Němec

  Spisovatel, předseda Asociace spisovatelů. Vystudoval sociologii a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současné době pracuje jako redaktor v literárním měsíčníku Host a dramaturg v České televizi, dříve spolupracoval například s týdeníkem Respekt. Debutoval sbírkou básní První život (Větrné mlýny, 2007), po níž následoval soubor povídek Hra pro čtyři ruce (Druhé město, 2009). Za román o fotografovi Františku Drtikolovi Dějiny světla (Host, 2013) obdržel Cenu Evropské unie za literaturu 2014 a cenu Česká kniha 2014. Zastupuje jej Dana Blatná.

 • Irena Obermannová

  Prozaička, básnířka a scénáristka. Od roku 2003 je spisovatelkou z povolání. Debutovala detektivkou s pohádkovými prvky Frekvence tygra (Orbis, 1996). Známou se stala díky knize Deník šílené manželky (Eroika, 1998), která se stala bestsellerem a byla přeložena do několika jazyků. Na kontě má desítky knih, z nichž některé, jako Divnovlásky (Eroika, 2005), byly zfilmovány. Dále vydala například romány Tajná kniha (Motto, 2011), Panoptikum české (Motto, 2012) nebo Dopisy Kafkovi (Motto, 2013).

 • MO Asociace spisovatelů

  Milan Ohnisko

  (1965, Brno) je básník, nakladatelský a časopisecký redaktor a kulturní publicista, za normalizace disident a signatář Charty 77. Pracuje jako zástupce šéfredaktora literárního obtýdeníku Tvar. Je držitelem ceny Magnesia Litera za poezii 2017.

  Knižně vydal: Obejmi démona! (Petrov, 2001); Vepřo knedlo zlo aneb Uršulinovi dnové (Petrov, 2003); Milancolia (Petrov, 2005); Býkárna (spoluautoři Michal Šanda a Ivan Wernisch, Druhé město, 2006); Love! (Druhé město, 2007); Azurové inferno (Větrné mlýny, 2009); Nechráněný styk (Druhé město, 2012); Oh! Výbor z básnického díla 1985–2012 (editor Ondřej Hanus, Barrister & Principal, 2012); Mé erbovní zvíře je strom (Druhé město, 2015); Světlo v ráně (Druhé město, 2016); Světlo v ráně (Druhé město, 2016); Who The Fuck Is David Koller? (rozhovor s Davidem Kollerem, Druhé město, 2017); Jaroslava Oválská: Za lyrický subjekt (spoluautorka Olga Stehlíková, Druhé město, 2018).

 • jana-orlova

  Jana Orlová

  Lucifer současné české poezie. V elegantní myslivecké kamizolce, bez spodního prádla, v očích výraz dravce. Ulovenou kořist nezbavuje života a nekonzumuje. Drží ji za ruku, provází svým vizuálně dekadentním světem a cestou mluví o lásce. Újeď je nástraha. V roce 2012 vydala v nakladatelství Pavel Mervart sbírku Čichat oheň s vlastními ilustracemi. Nakladatelství Větrné mlýny připravuje do tisku její druhou sbírku Újedě (2016). Ve svých performancích propojuje intenzivní tělesnou zkušenost se symbolickou rolí jazyka. Organizuje literární a výtvarné akce, v současné době například v Národní knihovně. Svoji tvorbu prezentuje na www.janaorlova.cz.

 • Martin Reiner, foto: archiv autora

  Martin Reiner

  Básník, prozaik a nakladatel. Napsal a vydal sedm básnických sbírek, například Decimy (Torst, 1996), Tání chůze (Petrov, 1998) nebo Hubená stehna Twiggy (Host, 2010), novelu Lázně (Petrov, 1998), výbor fejetonů Plachý milionář přichází (Druhé město, 2008) a romány Lucka, Maceška a já (Druhé město, 2009) a Básník (Torst, 2014). Kniha o Ivanu Blatném, Básník, získala v roce 2014 Cenu Josefa Škvoreckého a stala se Knihou roku jak v anketě Lidových novin (2014), tak v soutěži Magnesia Litera (2015). S Michalem Vieweghem a Pavlem Šrutem napsal knihu pro děti Tři tatínci a maminka (Brio, 2010); ilustrovala ji Galina Miklínová. www.martinreiner.cz

 • Tereza Riedlbauchová, foto: Aline Boros

  Tereza Riedlbauchová

  Básnířka, nakladatelka a literární historička. Vystudovala na FF UK v Praze český jazyk a literaturu, francouzštinu a absolvovala doktorandské studium z české literatury. Získala Master 2 na Sorbonně, kde působila rovněž jako lektorka češtiny. V současnosti pracuje jako vědecká tajemnice a zástupkyně ředitele Památníku národního písemnictví. V letech 2001–2010 pořádala domácí literární salony a v roce 2007 založila nakladatelství Literární salon (www.literarnisalon.cz). Spolupořádala festival Poezie mezi Prahou a Paříží. Vydala sbírky Modrá jablka (Ivo Železný, 2000), Velká biskupovská noc (Marek Turňa, Drewo a srd, 2005, v bulharštině 2011), Don Vítor si hraje a jiné básně (Kniha Zlín, 2009), Pařížský deník (Kniha Zlín, 2013) a poému Podoba panny pláč (MaPa, 2002). Básně publikovala v časopisech a antologiích v ČR a zahraničí, a to ve francouzštině, španělštině, portugalštině, angličtině, němčině, bulharštině, polštině a srbštině. Vystoupila na mnoha mezinárodních festivalech a autorských čteních.

 • IMG_4422 (2) (kopie)

  Radka Rubilina

  Rusistka, překladatelka, básnířka. Vystudovala FF UK v Praze, absolvovala doktorát v oboru literární věda v německé Konstanz. Věnuje se překladům básní, propagaci ruské literatury v českém prostředí a také propagaci české literatury v zahraničí. Soustavně zpřístupňuje práce bývalých vězňů ruských táborů nucených prací, tzv. gulagu (antologie Jen jeden osud, vzpomínky politických vězňů gulagu Nějaké otázky?!; Dny mého života). Z ruštiny překládá moderní poezii (Anna Barkovová, Eduard Limonov, Jan Satunovskij, Saša Sokolov). Vlastní sbírku básní Laciná romantika vydala v roce 2017 v nakladatelství Dauphin. Žije v zemích postsovětské Evropy a Asie, věnuje se diplomacii, kultuře a lidským právům.

 • Jaroslav Rudiš

  Studoval germanistiku, historii a žurnalistiku v Liberci, Praze, Curychu a Berlíně. Prošel řadou povolání, nyní je na volné noze. Debutoval novelou Nebe pod Berlínem (Labyrint, 2002), za niž obdržel Cenu Jiřího Ortena, následovaly romány Grandhotel (Labyrint, 2006) – oceněno Magnesii Literou, Potichu (Labyrint, 2007) a Konec punku v Helsinkách (Labyrint, 2010). Jeho poslední knihou je novela Národní třída (Labyrint, 2013). Spolupraceje s výtvarníkem Jaromírem 99, s nímž vytvořil komiksovou trilogii Alois Nebel: Bílý Potok, Hlavní nádraží, Zlaté Hory, nebo povídky Na trati, 2003–2008. Píše česky a německy. Je autorem řady divadelních a rozhlasových her, filmových scénářů, věnuje se také publicistice. Podle jeho komiksové trilogie o nádražákovi Alosi Nebelovi byl v roce natočen celovečerní animovaný film. Film získal řadu ocenění, mj. Byl oceněn Evropskou filmovou cenou jako nejlepší animovaný film roku. V roce 2003 založil s Petrem Kružíkem Skupinu U-Bahn.

 • DSC_3683

  Tereza Semotamová

  (* 1983 Boskovice) je česká spisovatelka. Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na JAMU a germanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Na JAMU absolvovala také doktorát. Je autorkou rozhlasových her, rozhlasových pořadů, věnuje se publicistice, překladu současné německokazyčné beletrie. Pracuje pro časopis jádu pražského Goethe Institutu. Debutovala románem Počong aneb O pinoživosti lidské existence, který napsala s Jakubem Vítkem. Její druhý, samostatný román Ve skříni byl v roce 2019 nominován na cenu Magnesia Litera a vyšel také německy.

 • KLÁRA SMOLÍKOVÁ

  Klára Smolíková

  Přispívala do dětských časopisů už v době, kdy studovala estetiku a teorii kultury na Univerzitě Karlově. Knihy Viktorka a vesmírná dobrodružstvíNa hradě Bradě či Medvídek Lup a jeho kamarádi vycházejí z komiksových rubrik publikovaných časopisecky. Učila knihovníky, přednášela na vysoké škole, pracovala v muzeích. Prosadila se neobvykle pojatými populárně naučnými knihami kombinujícími příběh, komiksové a naučné pasáže. Mezi takové publikace patří Horác a Pedro v zemi BójůHusitéŘemeslaSpolkla mě knihovna, Pozor, v knihovně je kocour! či Cha cha chá, zasmál se Mordechaj. Angažuje se v projektech na rozvoj čtenářské gramotnosti, připravuje metodické materiály pro knihovníky a učitele, externě spolupracuje na výstavních projektech. Je spoluautorkou detektivek pro děti (série Tajná dvojka) i dospělé (Mrtvá šelma).

   

 • me_eva

  Jan Spěváček

  Básník. Pochází ze Žďáru nad Sázavou. Za zmínku stojí sbírky Tabu rtů (H_aluze, 2015) a Čum do ráje (Dauphin, 2019). Učí na jihlavské ZŠ Seifertova.

 • Daniela Safrankova

  Daniela Šafránková

  Vystudovala divadelní produkci na DAMU a později v USA na California State University pedagogiku a výtvarnou výchovu. Obdržela cenu týdeníku Prognosis a zúčastnila se jednoho z prvních Writers’ Worshops v Praze pod vedením Arnošta Lustiga.
  Debutovala románem Anísa, americký miniromán (Argo, 2015). Následoval román Bydlim v Nuslích (Argo, 2016). Třetí román Fína vychází na podzim 2018.
  Na jaře 2018 získala Visegrádský rezidenční pobyt, během něhož napsala divadelní hru. Píše, maluje a vyučuje. Žije v Praze a částečně v jižních Čechách.

  www.danielasafrankova.czweb.org

 • Marek Šindelka, foto: Ondřej Lipár

  Marek Šindelka

  Spisovatel a člen výboru AS. Za básnickou prvotinu Strychnin a jiné básně (Paseka, 2005) mu byla udělena Cena Jiřího Ortena. Po básnické sbírce následovala próza Chyba (Pistorius & Olšanská, 2008), která byla zadaptována do komiksu. V roce 2012 získal Marek Šindelka Magnesii Literu za soubor povídek Zůstaňte s námi (Odeon, 2011). Jeho poslední kniha Mapa Anny vyšla v roce 2014 v Odeonu. Šindelkovy knihy byly přeloženy do několika jazyků.

 • 57560026

  Karel Škrabal

  (* 1969, Jihlava) je český básník a novinář, člen brněnské literární skupiny Vítrholc. S novinařinou začal v roce 1992 jako brněnský zpravodaj v redakci Českého deníku. Pak pracoval v Lidových novinách, pro televizi Nova a 16 let v Mladé frontě DNES. Zde byl editorem, vedoucím krajské regionální redakce v Brně a zástupcem šéfredaktora MF DNES. K 30. dubnu 2014 z MF DNES odešel. Od července 2014 pracoval v České televizi jako zástupce šéfredaktora regionálního zpravodajství, od dubna 2019 editor kulturní redakce zpravodajství České televize. Od února 2014 provozuje webovou stránku Nedělní chvilka poezie.CZ, která každou neděli od 20:00 přináší originální blok básní, většinou konkrétního autora. Vydal šest básnických sbírek, tu první Zapalte Prahu v roce 1998 (Větrné mlýny), tu poslední Kavčí hory v roce 2018 (Druhé město). Další sbírky: Šlehačka, 2000 (Větrné mlýny), Druhá verze pravdy, 2003 (Větrné mlýny), Strašpytel, 2007 (Druhé město) a Rádio Vítrholc, 2014 (Větrné mlýny). Publikoval v tuzemských literárních časopisech, v devíti Almanaších Vítrholc a spolu s Bernardetou Babákovou vyhrál v roce 2016 básnickou soutěž Brněnská sedmikráska. S Vítrholcem vystupuje od jeho počátků na začátku 90. let minulého století. Čtyřicet let žil v Brně, nyní žije v Praze. Je ženatý a má dva syny.

 • ondrej_skrabal_foto_zlodej_papiru

  Ondřej Škrabal

  Spisovatel, divadelní režisér a redaktor. Externě pracuje pro ČRo Vltava, píše divadelní a literární kritiky do A2, Divadelních novin, Psího vína a Kapitálu. Je vítězem Ceny Maxe Broda. V roce 2016 založil divadelní Studio Rote, kde je podepsán pod režiemi inscenací jako P. Handke: Sebeobviňování, Bunkr (autorská rezidence v MeetFactory), B.-M. Koltès: Tu noc těsně před lesy (Divadlo X10), E. Jelinek: Královna duchů (A studio Rubín), Zjevení pudla (Divadlo Komedie). Věnuje se též scénickým čtením (např. V. Effenberger: Tlučte hrbaté). V roce 2018 získal na festivalu Nová Dráma ocenění za svůj text Zjevení pudla a v Dramatické soutěži Aura-pontu 3. místo za text Syntetická hostina. V roce 2018 mu vyšla sbírka Platná pravidla pro herce (nakl. Lačnit Press). Některé jeho texty byly přeloženy do němčiny a angličtiny.

 • jan-skrob

  Jan Škrob

  Básník a překladatel. Debutoval v květnu 2016 sbírkou s názvem Pod dlažbou. Je zastoupen v několika literárních časopisech a dvou sbornících (Hrst, Hledání). janskrob.451.cz

 • JNS_Jan_Horacek

  Jitka N. Srbová

  Vlastním jménem Jitka Bret Srbová. Básnířka, redaktorka. V letech 2006-2011 byla šéfredaktorkou literárního on-line almanachu Wagon, v současné době spolupracuje s literárním obtýdeníkem Tvar. Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013) a Les (Dauphin, 2016). K vydání se připravuje její čtvrtá básnická sbírka Svět:
  Pracuje jako reklamní textařka. Žije v Hořovicích.

 • 800 dpi vyrez

  Viktor Špaček

  Viktor Špaček (nar. 1976 v Praze), básník, prozaik, výtvarník. Vystudoval sochařství na VŠUP /ateliér Kurta Gebauera/, diplomoval v roce 2004. V roce 2007 publikoval sbírku básní Zmínky a případky v nakladatelství Literární salon, v roce 2010 sbírku básní Co drží Nizozemí v nakladatelství Fra. Jednotlivé básně mu vyšly ve francouzštině, angličtině a italštině, je zastoupený v italské antologii mladé české poezie Rapporti di errore (Mimesis 2010), v anglické antologii From a terrace in Prague (Litteraria Pragensia 2011) a také v antologiích Nejlepší české básně 2011, 2012, 2013 (Host). Roku 2015 mu vyšla sbírka povídek Něco cirkusového (Dybbuk) a sbírka básní Nejasný rozměr (Perplex). Jeho jednotlivé povídky byly uveřejněny v časopisech Host, Haluze, Pandora, Uni. Dvě jeho povídky načetli roku 2017 a 2018 pro Český rozhlas Petr Čtvrtníček a Ivana Machalová, pro literární časopis Tvar píše recenze na poezii. Pracuje jako lektor tvůrčího psaní, korektor, knihovník. Je ženatý, s manželkou a její dcerou žije toho času v Německu.

   www.viktorspacek.cz

 • irena šťastná (1)

  Irena Šťastná

  /nar. 1978/ je autorkou básnických sbírek Zámlky (Host, Brno 2006), Všechny tvoje smrti (Literární salon Terezy Riedlbauchové, Praha 2010), Živorodky (Perplex, Opava 2013) a Žvýkání jader (Srdeční výdej, Brno 2015) a Sen o třetí plíci (Protimluv, Ostrava 2018). Spolu s Milanem Šťastným napsali krátké veršované vyprávění pro děti s názvem Na mamuta (Běžíliška, Praha 2016).

  Autorka byla obdržela Cenu Jantar, byla nominována na Drážďanskou cenu lyriky a na cenu Magnesia Litera za poezii, její texty byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, portugalštiny a hindštiny. Více viz – http://irena-stastna.webnode.cz/.

 • Miloslav Topinka, foto: Petr Francán

  Miloslav Topinka

  Vystudoval psychologii na FFUK. Zúčastnil se devítiměsíční expedice Lambaréné po čtrnácti zemích Afriky. Vystoupil na Kilimandžáro, projel celou Saharu. 1968-9 pracoval jako redaktor Sešitů pro literaturu a diskusi, až do zastavení časopisu. Byl členem Seifertova Svazu čs. spisovatelů, až do jeho zlikvidování. Napsal scénář k celovečernímu filmu o K. H. Máchovi (1969-1970), natáčení však již bylo zakázáno. Poezii mohl v letech 1970-1989 publikovat jen v zahraničí. Vydal sbírky poezie Utopír (1969), Krysí hnízdo (1970, náklad zešrotován; vyšlo až 1991, polsky 1993) a Trhlina (2002, Seifertova cena 2003); monografii o J. A. Rimbaudovi Vedle mne jste všichni jenom básníci (1995), eseje z let 1966-2006 Hadí kámen (2008, Cena F. X. Šaldy 2009). Připravil antologii Vysoká hra (1993), texty K. Malicha (1994), fragmenty R. Gilbert-Lecomta (1996), Záznamy J. Koláře (2002) a eseje V. Linhartové Soustředné kruhy (2010). Přeložil Dopisy vidoucího od  J. A. Rimbauda (2000).

 • Kateřina Tučková, foto: Vojtěch Vlk

  Kateřina Tučková

  Spisovatelka a kurátorka. Debutovala novelou Montespaniáda (Větrné mlýny, 2006), ještě předtím publikovala své povídky v literárních časopisech. Pozornost upoutala románem Vyhnání Gerty Schnirch (Host, 2009), za nějž obdržela čtenářskou cenu Magnesia Litera za rok 2010. Její třetí počin, román Žítkovské bohyně (Host, 2012), se stal bestsellerem, byl přeložen do několika jazyků, vznikla dle něj divadelní adaptace v Městkém divadle Zlín a podle románu se chystá také film. Kniha získala několik ocenění; Cenu Josefa Škvoreckého, Český bestseller, Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů a Cenu čtenářů České knihy. Posledním knihou Kateřiny Tučkové je doprovodná publikace k výstavě Brno – moravský Manchester Fabrika (Host, 2014). Je autorkou řady odborných publikací z oblasti výtvarného umění, a také monografií a studií.

 • Turecek1

  Petr Tureček

  Člen umělecké skupiny Blázni.cz, maskot politické strany Nominalisté a kytarista kapely Slzný splín. Živí se jako evoluční biolog. Napsal Vlasy se vrací (Menader, 2017) a Ptáci a prdele letěli vesele (Petr Štengl, 2018).

 • Bohuslav Vaněk-Úvalský, foto: nakladatelství Petrov

  Bohuslav Vaněk-Úvalský

  Prozaik a básník. V roce 1993 založil Krásné nakladatelsví, kde vyšly, krom jiných textů, i jeho knihy. Debutoval básněmi Amerika (Krásné nakladatelství, 1993), dále vydal publikace Psí roky (Krásné nakladatelství, 1994), Nářez brouků na palouku (Krásné nakladatelství, 1994) a řadu jiných. Mezi jeho poslední počiny patří román Zabrisky, ta druhá spermie (Krásné nakladatelství, 2010) a remake Čapkovy divadelní hry Bílá nemoc 2013 (Krásné nakladatelství, 2013).

 • Lukáš Vavrečka

  Lukáš Vavrečka

  Básník a prozaik, zakladatel a mezi lety 2012-15 i šéfredaktor literárního čtvrtletníku Partonyma. Je autorem knih Revolucionáři (2005), Vyhnanec s křídly (2008), Idealistický román (2009), Partitura (2011), lyrické detektivky Alibi na příští noc (2014), esejistické krimi Dej holce jméno (2015) a spoluautorem detektivního románu Šest nevinných (2015, spolu s D. Zábranským, J. W. Procházkou, J. Svitákem, J. Pecinovským a P. Krejčíkem). Vystudoval Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice, v témže městě dosud žije, živí se jako technický redaktor fakultních publikací, vyučující na FF UPa a příležitostně také jako jazzový pianista.

 • Michal Viewegh, foto: nakladatelství Petrov

  Michal Viewegh

  Spisovatel, autor desítek knih. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk a literatura – pedagogika. Chvíli pracoval jako redaktor nakladatelství Československý spisovatel, od roku 1995 až do současnosti působí jako spisovatel na volné noze. Debutoval novelou Názory na vraždu (Československý spisovatel, 1990) a proslavil se románem Báječná léta pod psa (Petrov, 1992), za nějž obdržel v roce 1993 Cenu Jiřího Ortena, na motivy románu vznikl v roce 1997 stejnojmenný úspěšný film. Mezi jeho nejznámější tituly patří Výchova dívek v Čechách (Československý spisovatel, 1994), Účastníci zájezdu (Druhé město, 1996), Nápady laskavého čtenáře (Petrov, 1993), Román pro ženy (Petrov, 2001) a další knihy, které byly přeloženy do několika jazyků a řada z nich byla zfilmována.

 • Martin Vopěnka, foto: Michal Linhart

  Martin Vopěnka

  Ačkoliv vystudoval Jadernou fakultu ČVUT, oboru se nikdy nevěnoval. Dosud publikoval patnáct knih. Od roku 1991 je majitelem nakladatelství Práh a od roku 2013 je členem PEN klubu. Debutoval filozofickým cestopisem Kameny z hor, do stejného žánru se řadí Antarktida na prahu konce. Ve svých knihách se zabývá možným směřováním lidské civilizace. Je autorem románů Balada o sestupu (Rozmluvy, 1992), Hotel uprostřed života (NLN, 1999), Konec zákona (Práh, 2003), Moje cesta do ztracena (Mladá fronta, 2005), Pátý rozměr (Kniha Zlín, 2005). Martin Vopěnka napsal také řadu knih pro děti a mládež. Encyklopedie poznávám život a svět (1. vydání 2002), Pohádky Větrných hor (Knižní klub, 1998), Spící město (Fragment, 2011), Spící spravedlnost (Fragment, 2012), Spící tajemství (Fragment, 2013). Jeho knihy byly přeloženy do několika jazyků.

 • zajic_cb

  Pavel Zajíc

  Narozen v roce 1988 v Dačicích. Vystudoval uměnovědná studia na Masarykově univerzitě v Brně. Je zástupcem šéfredaktora literární revue a nakladatelství Weles. V říjnu roku 2012 se stal laureátem čtyřicátého ročníku Literární soutěže Františka Halase, kde zároveň získal Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, díky níž ve vydal sbírku /ona místa/ (2013). V roce 2015 byl zastoupen v ročence Nejlepší české básně. Nakladatelství Větrné mlýny v roce 2018 vydalo jeho druhou sbírku peníze. Je členem mužského pěveckého sboru Láska opravdivá a dalších brněnských zvukových těles. Žije v Brně.

   

 • David Zábranský, foto: archiv autora

  David Zábranský

  Spisovatel a šéfredaktor Portálu české literatury. Debutoval románem Slabost pro každou jinou pláž (Argo, 2006) za nějž obdržel v roce 2007 Magnesii literu, román byl přeložen do maďarštiny. Dále vydal Šternův pokus milovat (Argo, 2008), Kus umělce (Nakladatelství Petr Štengl, 2010), Hudba! Konečně! (ČRo, 2010), Edita Farkaš (JT’s, 2011 — nominace na cenu Česká kniha a Cenu Josefa Škvoreckého), Edita Farkaš*, (JT’s 2012), Martin Juhás čili Československo (Premedia, 2015). David Zábranský je zastoupen v mnoha antologiích a literárních časopisech (Comma Magazine, antologie The wall in my head, www.thewallinmyhead.com, atd.).

 • img_13

  Jonáš Zbořil

  Jonáš Zbořil (*1988) je básník, hudebník a publicista. Vydal sbírky Podolí (2013) a Nová divočina (2020). Za svůj debut byl nominován na Magnesii Literu a Cenu Jiřího Ortena, jeho texty se objevily ve čtyřech ročnících antologie Nejlepší české básně. Moderuje pořad Liberatura na Radiu Wave, občasně přispívá do týdeníku Respekt a dalších médií. 

 • zednik

  Ladislav Zedník

  Básník. Vystudoval geologii a paleontologii na Přírodovědecké fakultě UK, poté čtyři roky pracoval v České geologické službě jako mikropaleontolog. Po ukončení výzkumných aktivit pět let pracoval ve školství. Od roku 2013 s Radkem Labuťou vede Interaktivní muzeum Trilopark v Praze. V letech 2009-2013 spravoval rubriku Hostinec v časopisu Host.

  Publikoval sbírky básní Zahrada s jabloněmi a dvěma křesly (Argo, 2006; nominace na cenu Magnesia Litera), Neosvitly (Argo, 2012) a Cementárna Radotín (Dauphin, 2015; Magnesia litera 2016).

 • Tomáš Zmeškal, foto: Jan Němec

  Tomáš Zmeškal

  Spisovatel, debutoval románovou prvotinou Milostný dopis klínovým písmem (Torst, 2008), za niž získal Literární cenu Evropské Unie 2011, Cenu Josefa Škvoreckého 2009, 2. místo v anketě Lidových novin Kniha roku 2008 a byl za ni nominován na cenu Magnesia Litera a v roce 2012 na mezinárodní literární cenu Angelus. Dále publikoval Životopis černobílého jehněte (Torst, 2009), nominováno na Cenu Josefa Škvoreckého 2010, Obecní museum (rozhlasová hra) Český rozhlas, Vltava, 2011 a v roce 2013 vydal knihu Sokrates na rovníku, rodinné reportáže (Mishkezy), která byla nominována na cenu Česká kniha 2013. Své povídky mimo jiné publikoval v časopisech Weles, Tvar nebo Hospodářských novinách. Jeho knihy byly přeloženy do jedenácti jazyků, v zahraničí je zastupován zastupován Edgarem de Bruin, agentura Pluh.


Děkujeme za podporu