Asociace spisovatelů

Přihláška

Řádným členem se může stát každý, kdo publikoval nejméně jednu knihu z oblasti beletrie, disponuje doporučením jednoho ze stávajících členů a jeho přihlášku schválí Výbor nadpoloviční většinou hlasů. Máte-li zájem o členství v Asociaci spisovatelů, pečlivě si pročtěte Stanovy a vyplňte přihlášku. O přijetí vás budeme informovat ve lhůtě jednoho měsíce.