Asociace spisovatelů

Jak se stát členem

Asociace spisovatelů je otevřená organizace, která průběžně přijímá nové členy z řad českých básníků a prozaiků. Členství se dělí na řádné a čestné. Řádným členem se může stát každý, kdo publikoval nejméně jednu knihu z oblasti beletrie, disponuje doporučením jednoho ze stávajících členů a jeho přihlášku schválí Výbor nadpoloviční většinou hlasů. Pokud máte o členství zájem, nejprve si pečlivě pročtěte Stanovy Asociace, a poté vyplňte přihlášku. O přijetí Vás budeme informovat ve lhůtě jednoho měsíce.