Asociace spisovatelů

Vedení

Statutárním orgánem Asociace spisovatelů je pětičlenný výbor v čele s předsedou. Členy výboru volí členská schůze a jejich funkční období je dvouleté, s možností jednoho znovuzvolení. Předsedu ze svého středu volí výbor a o jeho funkčním období platí totéž.

Václav Kahuda (Petr Kratochvíl), spisovatel, předseda Asociace spisovatelů
predseda@asociacespisovatelu.cz, +420 603 730 465

Adam Borzič, básník, publicista, člen výboru
borzic@seznam.cz

Vít Janota, básník, člen výboru
vit.janota@szaoc.cz

Ondřej Lipár, básník, člen výboru 
ondrej.lipar@gmail.com

Lukáš Vavrečka, prozaik, básník, člen výboru
kafkowski@gmail.com