Asociace spisovatelů

Vedení

Statutárním orgánem Asociace spisovatelů je pětičlenný výbor v čele s předsedou. Členy výboru volí členská schůze a jejich funkční období je dvouleté, s možností jednoho znovuzvolení. Předsedu ze svého středu volí výbor a o jeho funkčním období platí totéž.

Ondřej Lipár, básník, předseda Asociace spisovatelů
predseda@asociacespisovatelu.cz

Ingrid Artezz (Iveta Svobodová), básnířka, členka výboru

Jonáš Hájek, básník, člen výboru

Vít Janota, básník, člen výboru

Ivana Myšková, prozaička, členka výboru