Asociace spisovatelů

Vedení

Statutárním orgánem Asociace spisovatelů je pětičlenný výbor v čele s předsedou. Členy výboru volí členská schůze a jejich funkční období je dvouleté, s možností jednoho znovuzvolení. Předsedu ze svého středu volí výbor a o jeho funkčním období platí totéž.

Jitka Bret Srbová, básnířka, redaktorka, předsedkyně Asociace spisovatelů
jitka.bret.srbova@asociacespisovatelu.cz

Ondřej Buddeus, básník, člen výboru

Anna Beata Háblová, básnířka, členka výboru

Ivana Myšková, prozaička, členka výboru

Tereza Semotamová, prozaička, členka výboru