Asociace spisovatelů

Vedení

Statutárním orgánem Asociace spisovatelů je pětičlenný výbor v čele s předsedou. Členy výboru volí členská schůze a jejich funkční období je čtyřleté, s možností jednoho znovuzvolení. Předsedu ze svého středu volí výbor a o jeho funkčním období platí totéž.

Anna Luňáková, předsedkyně                                      anna.lunakova@asociacespisovatelu.cz

Tereza Brdečková, členka výboru

Marie Iljašenko, členka výboru

Tereza Semotamová, členka výboru

Martin Šinkovský, člen výboru