Asociace spisovatelů

Aktuality

Asociace spisovatelů je součástí Kulturní a kreativní federace

V pátek 3. listopadu 2023 proběhlo ohlášené ustavující setkání Kulturní a kreativní federace – nově vznikající organizace, která by měla sloužit jako sjednocená platforma, skrz níž budou různé oborové spolky a asociace společným hlasem promlouvat ke státu, tedy vládě, parlamentu apod. Bude pokračovat v prosazování tzv. statusu umělce, ale nebude to zdaleka jediná otázka, které se bude věnovat.
 
Ustavujícího setkání federace se za asociaci zúčastnil Ondřej Lipár: Jsem velký fanda spojování sil v kultuře. Proto jsem rád, že jsme jako Asociace spisovatelů členy European Writers Council, že spolupracujeme s Obcí překladatelů, Překladateli severu, s Asociací malých nakladatelů a knihkupců, s knihovnami apod. To, že se stáváme členy KKF, proto vnímám jako logické pokračování toho, co už delší dobu děláme.
 
Cílem pátečního setkání bylo odsouhlasit navržené stanovy a do 13členného předsednictva zvolit pro začátek 5 lidí, aby nově vzniklou federaci dovedli v horizontu přibližně 3 měsíců k řádné členské schůzi. Pětice vzešlá z ustavujícího setkání má složení Jakub Bakule (prezident KKF), Linda Svidró (Asociace tanečních umělců), Anna Hořejší (České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028), Václav Blahout (Agentura pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje) a Ondřej Lipár (Asociace spisovatelů).
 
Základní informace o KKF najdete na Kreativnifederace.cz a brzy se objeví taky na profilech na sociálních sítích.
 
Více o páteční schůzi si můžete přečíst například v článku Anežky Bartlové na Artalk.cz. Doporučujeme také k poslechu Akcent z 6. listopadu, kde Anna Hořejší a Jakub Bakule hovoří o cílech a plánech federace.
 
(8. listopadu 2023)