Asociace spisovatelů

Aktuality

Cultural scene in support of Ukraine: Open letter to the representatives of the EU and NATO

 

Dear representatives of the EU and NATO,

It is utterly unacceptable to leave the Ukrainian state without effective help against the Russian invasion. Sanctions have not stopped the Russian army and without military help, the Ukrainian people will not survive. Despite the fact that they are fighting bravely for time – time for us to realize we need to stand by their side.

“We have been le  alone to defend our state. Who is ready to fight alongside us? I don’t see anyone. Who is ready to give Ukraine a guarantee of NATO membership?Everyone is afraid. Today, I asked the twenty-seven leaders of Europe whether Ukraine will be in NATO. I asked directly. Everyone is afraid. They do not answer.”

These are the words of Ukrainian President Volodymyr Zelensky on February 25. The fear from the authoritarian Putin regime is understandable – no one wants a third world war – but refusing to defend our allies on their own soil is cowardice.

As citizens of a state that was sacrificed in 1938 to prevent a world war, we have the historical experience that the world will not be redeemed by concessions to the aggressor. Let us not allow history to repeat itself.

Therefore, we call on the EU and NATO member states:

•  to help secure the Ukrainian airspace

  • to ensure the supply of military equipment to the Ukrainian army

 

Vážení představitelé zemí EU a NATO,

je nepřijatelné, aby ukrajinský stát zůstal bez naší účinné pomoci proti ruské invazi. Sankce postup armády nezastavily a bez vojenské pomoci se ukrajinský lid neubrání. Přitom statečně bojuje ze všech sil o čas – čas pro nás, abychom se odhodlali postavit se po jeho boku.

“Zůstali jsme sami na obranu našeho státu. Kdo je připraven bojovat s námi? Nikoho nevidím. Kdo je připraven zaručit vstup Ukrajiny do NATO? Všichni se bojí. Zeptal jsem se 27 evropských vůdců, zda bychom měli být v NATO. Všichni se bojí. Ale my se nebojíme.“

Takto se 25. 2. vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Strach z Putinova autoritářského režimu  je pochopitelný, nikdo si nepřeje třetí světovou válku, ale odmítnout bránit naše spojence na jejich vlastním území je zbabělost.

Jako občané státu, který byl v rámci prevence světové války v roce 1938 obětován, máme historickou zkušenost, že ustupovat agresorovi se nevyplácí. Nedovolme, aby se historie opakovala.

Proto vyzýváme členské země EU a NATO společně i jednotlivě, aby

– pomohly zajistit ukrajinský vzdušný prostor

– poskytly zásoby vojenského materiálu ukrajinské armádě

 

The open letter in support of Ukraine has so far been signed by the following institutions:

The Czech Writers Association

Literary magazine Tvar

revue Prostor literary and cultural magazine

Partonyma literary magazine and collective

The Czech Center of the International PEN Club

Petrohradská kolektiv z.s.

Independent production platform Rekultur z.s.

Alfred ve dvoře theatre

Literary magazine Host

Philosophical theatre

iLiteratura.cz

Autumn book festival

Moje tělo je moje

KOS, association for comparative literature

PLAV literary magazine

Artbiom

Perplex publishing house

Hlasohled z.s.

Psí víno literary magazine

Líšeň theatre

A2 cultural magazine

Argo publishing house

La skola, z.s.

SEZÓNA limited independent magazine

Husa na Provázku theatre

Revue Babylon

Analogon cultural magazine

Prague Chamber Ballet

The Czech Association of Independent Theatre
X10 Theatre

Beautiful Confusion Collective The Yonis

Perplex Publishing House ARA ART

Krajinou přílivu

Kapitál cultural magazine Media4change

Nová síť

T3 – kultúrny prostriedok Literatura žije festival Adolescent publishing house Kampus Hybernska

Studio Alta

The open letter in support of Ukraine was created by the representatives of the Czech cultural scene and it is published in Czech, English, German, Italian and French languages.

Please share and sign.

https://bit.ly/Open_letter_to_the_EU_and_NATO

https://www.facebook.com/events/1087256825386489

Thank you!

(28. února 2022)