Asociace spisovatelů

Aktuality

Jak žijí spisovatelé v Česku – vybrané údaje z výzkumného projektu ke Statusu umělce

Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu v druhé půlce loňského roku prováděla výzkum k situaci spisovatelů a překladatelů v Česku.
Celý výzkum se uskutečnil v rámci Národního plánu obnovy a jeho výsledky by měly Ministerstvu kultury sloužit jako jeden z podkladů při přípravě zákonné úpravy tzv. Statusu umělce. Vypracovali jej Lenka Greň, Ondřej Lipár, Michala Marková, Michal Švec. Děkujeme jim za jejich práci.
K dispozici je jak krátký výtah, tak plné znění závěrečné zprávy z našeho bádání.
 
(3. května 2023)