Asociace spisovatelů

Aktuality

K založení Českého literárního centra

Jsme velice rádi, že se podařilo založit České literární centrum. Těší nás, že česká literatura bude mít konečně jednu instituci, která se bude soustředěně a dlouhodobě starat o její propagaci a zlepšování podmínek, za jakých funguje. Ředitele centra Petra Janyšku vnímáme jako zkušeného, důvěryhodného a plně schopného instituci takového typu uvést do pohybu a řídit.

Přesto považujeme za nezbytné dodat, že podobu, v jaké České literární centrum vzniklo, bereme jako počáteční bod, od kterého se bude instituce muset v brzké době rozvinout do sofistikovanější podoby, aby skutečně mohla plnit všechny zamýšlené funkce.

Za klíčové považujeme, aby České literární centrum disponovalo vlastními prostory, ať už pro akce určené české veřejnosti, pro odborná setkání nebo pro pobyty autorů, zahraničních bohemistů a překladatelů. Pevně věříme, že je brzy získá, aby činnost centra mohla být skutečně celistvá.

Za Asociaci spisovatelů
Václav Kahuda, předseda

(10. března 2017)