Asociace spisovatelů

Tiskové zprávy

Novým předsedou Asociace se stal Ondřej Lipár

K obměně vedení organizace došlo na prosincové členské schůzi v Brně. Třem členům výboru Asociace spisovatelů vypršel dvouletý mandát, proto ke dvěma stávajícím členům, básníkům Vítu Janotovi a Ondřeji Lipárovi, který zároveň ve funkci předsedy vystřídal Václava Kahudu, byli zvoleni básnířka Iveta Svobodová (publikující pod pseudonymem Ingrid Artezz), prozaička Ivana Myšková a básník Jonáš Hájek.

Nový výbor se shodl na vstupu Asociace spisovatelů do mezinárodní federace autorských profesních organizací European Writers’ Council, která zastupuje na 150 000 autorů a překladatelů ve 44 autorských sdruženích působících ve 34 zemích. Česká republika mezi nimi zatím nebyla. „Je na místě to napravit,“ říká nový předseda Asociace spisovatelů Ondřej Lipár. „Výměnu zkušeností s podobnými organizacemi v zahraničí považuji za vysoce přínosnou – někdy nám srovnání s kolegy z jiných evropských zemí může pomoci najít řešení otázek, které pálí české autory ve vztahu ke státu nebo k nakladatelům.“

Mezi další plány Asociace spisovatelů patří příprava 2. ročníku konference Sjezd spisovatelů na rok 2020, koncepce vzdělávacího cyklu pro střední školy či pokračování fungujících projektů, jako jsou autorská čtení Spisovatelé do knihovenpřekladatelská dílna VERSschmuggel/Překladiště či série debat ve Skautském institutu.

Profesní organizace Asociace spisovatelů vznikla v roce 2014, o rok později uspořádala pod názvem Sjezd spisovatelů 2015 konferenci, která se věnovala vztahu literatury a společnosti, situaci a možnostem české prózy a poezie v kontextu tuzemské kulturní politiky. Iniciovala také vznik Českého literárního centra.

Ondřej Lipár (1981) se narodil a žije v Praze. Na Fakultě sociálních věd UK vystudoval marketingovou komunikaci a PR a mediální studia. Pracuje jako novinář a fotograf. Jeho první sbírka Skořápky (Klub rodáků a přátel Kutné Hory)vyšla v roce 2004, druhá sbírka Komponent (Fra) o deset let později.

Ondřej Lipár (básník, předseda Asociace spisovatelů), +420 604 666 928 predseda@asociacespisovatelu.cz

Ivana Myšková (prozaička, členka výboru Asociace spisovatelů), +420 604 830 686, media@asociacespisovatelu.cz

(18. ledna 2019)