Asociace spisovatelů

Aktuality

Podivní přátelé – dny české poezie v Berlíně

 

Cyklus pořadů, který se koná od 10. do 12. dubna, je připraven a organizován berlínským Domem pro poezii (Haus für Poesie) společně s českým partnerem v projektu Lyrikline – Asociací spisovatelů. Na projektu se podílí také České centrum v Berlíně a podpořil jej Česko-německý fond budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara.  Název cyklu je vypůjčený z básně Jaromíra Typlta.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je společným dílem Ministerstva zahraničí SRN a Goethe-Institutu v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem zahraničí ČR a Česko-německým fondem budoucnosti.

Cyklus podpořila rovněž Nadace Rosy Luxemburgové z prostředků Ministerstva zahraničí SRN.

Dramaturgie Jonáš Hájek básník, překladatel a člen Asociace spisovatelů, která je partnerem mezinárodního projektu Lyrikline

Tlumočeno

S přátelskou podporou ECHOO Konferenzdolmetschen

Po 10.4.17 19.00
Dny české poezie: Pohlednice z Kunštátu
Autorské čtení a debata
České centrum Berlín, Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin
Vstup volný

Wulf Kirsten básník, Výmar | Vít Slíva básník, Brno | Moderuje Alfrun Kliems slavistka, Berlín

První večer cyklu se věnuje moravskému městečku Kunštátu. V Kunštátu žil v osobě Ludvíka Kundery (1920–2010) motor vzájemného překládání a básnických kontaktů mezi ČSSR a NDR. Vít Slíva a Wulf Kirsten byli jeho blízkými přáteli. Oba autoři budou mluvit o kunštátských básnících, politicky pohnutých časech, o Pražském jaru, jeho důsledcích pro literaturu a o potřebnosti psaní v následujícím období.

Vít Slíva (nar. 1951 v Hradci nad Moravicí) žije v Brně, kde je učitelem češtiny a latiny. Řada jeho studentů se stala básníky, s nimiž založil „Královopolský okruh“. Ten patřil k nejsilnějším uskupením v české poezii kolem roku 2000. Jeho autoři a autorky se vyznačovali metaforickou hutností a odkazem k domácí expresionistické tradici. Slíva byl jakožto věřící člověk před Sametovou revolucí pod politickým tlakem. Po několika samizdatových publikacích vydal jako třiatřicetiletý v roce 1984 oficiální debut Nepokoj hodin. Dalšími deseti básnickými sbírkami se etabloval jako jeden z předních básníků své generace.


Wulf Kirsten (nar. 1934 v Klipphausenu u Míšně) je považován za jednoho z nejvýznamnějších básníků své generace. V průběhu jeho padesátileté tvůrčí dráhy vznikla celá řada oceněných děl. Díky přátelství s básníkem Reinerem Kunzem se Wulf Kirsten v 70. letech seznámil s českou poezií a jejími autory. Opakovaně navštívil Československo, zde mj. Ludvíka Kunderu, který se zvláště zasloužil o překládání české poezie do němčiny a německé do češtiny, včetně Kirstenových básní. Od roku 1965 žije Wulf Kirsten ve Výmaru.

Út 11.4.17 19.00
Dny české poezie: Protichůdci devadesátých let
Autorské čtení a debata
Haus für Poesie, Kulturbrauerei, Knaackstr. 97, 10435 Berlin
Vstupné: 6/4 €

Petr Borkovec básník, Černošice u Prahy | Jaromír Typlt básník, Praha | Hudba Franka Herwig akordeon | Tomáš Jamník violoncello | Moderuje Lena Dorn slavistka a překladatelka, Lipsko

Dva dávní odpůrci vystoupí poprvé společně na jednom pódiu: hosty druhého večera české poezie jsou Petr Borkovec a Jaromír Typlt. V české poezii utvářeli zlatou generaci 90. let a dlouho zaujímali vzájemně protichůdné postavení. Způsob, jakým zacházejí s řečí a přivlastňují si svět, se zásadně liší. Borkovec, který je mozkem Café Fra a ústředním hybatelem pražské básnické scény, přetváří ve svém díle klasické formy. Typlt se nechává inspirovat čistým zvukem a rozšiřuje hranice poezie crossoverem s performancí a jinými uměleckými žánry. Společně budou diskutovat o cestě, kterou česká poezie ušla od politického převratu v roce 1989.
Tomáš Jamník a Franka Herwig provedou skladbu Simple Space od úspěšného českého skladatele Miroslava Srnky, v daném obsazení vůbec poprvé. Za svolení provést skladbu Miroslava Srnky děkujeme nakladatelství Bärenreiter.


Petr Borkovec (nar. 1970 v Louňovicích pod Blaníkem) je básník, překladatel, redaktor a dramaturg Café Fra; žije v Černošicích u Prahy. Je mj. nositelem Ceny Norberta C. Kasera a Ceny Huberta Burdy. V polovině minulé dekády byl stipendistou berlínského uměleckého programu DAAD. Řada jeho básnických sbírek vyšla v němčině, naposledy Milostné básně („Liebesgedichte“, Edition Korrespondenzen 2014, přeložila Christa Rothmeier).Jaromír Typlt (nar. 1973 v Nové Pace) je básník, performer a esejista. Studoval češtinu a filozofii na Univerzitě Karlově, kde jeho diplomním tématem byla česká surrealistická poezie. Později pracoval jako dramaturg a kurátor galerie v Liberci. Od roku 1990 vydal celou řadu básnických sbírek, naposledy Za dlouho (2016). Po roce 2000 věnoval Typlt zvýšenou pozornost performanci a spolupráci s hudebníky a výtvarníky. Žije a pracuje v Praze. www.typlt.czTomáš Jamník (nar. 1985 v Praze) je český violoncellista žijící v Berlíně, kde hrál mj. s Berlínskou filharmonií. Od začátku své sólové dráhy v roce 2006 účinkoval s orchestry po celém světě. V roce 2007 natočil s klavíristou Ivo Kahánkem své první CD, které bylo domácí kritikou označeno za „debut desetiletí“. Na svém nejnovějším CD uskutečnil s Tomášem Netopilem a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu kompletní nahrávku Dvořákových děl pro violoncello a orchestr. www.tomasjamnik.cz


Akordeonistka Franka Herwig (nar. 1984 v Berlíně) studovala zpěv a akordeon v Lübecku, Brémách a Paříži. Účinkuje v operách a na koncertech po celém světě, mj. v duu s houslistou Davidem Maria Gramsem. Jejich repertoár sestává ze skladeb od renesance po současnost včetně děl psaných přímo pro toto duo. www.frankaherwig.de


Miroslav Srnka (nar. 1975 v Praze) je mezinárodně nejuznávanějším českým skladatelem své generace. Jeho opery a jiná díla byly uvedeny mj. Státní operou v Berlíně, Semperovou operou v Drážďanech a Bavorskou státní operou v Mnichově.


St 12.4.17 19.00
Dny české poezie: Mezi politikou a konceptem
Autorské čtení a debata
Haus für Poesie, 
Kulturbrauerei, Knaackstr. 97, 10435 Berlin
Vstupné: 6/4 €

Darina Alster vizuální umělkyně, Praha | Adam Borzič básník, Praha | Ondřej Buddeus básník, Praha | Olga Pek básnířka, Praha | Moderuje Simone Kornappel básnířka, Berlín

„Když jsem znovu uvěřila v poezii“ – píše básnířka Olga Pek. Společně s Adamem Borzičem a Ondřejem Buddeusem patří k angažované poezii, vznikající po roce 2008. Tito mladí, urbánní, političtí a kritičtí básníci a básnířky udávají takt nové, dynamické básnické scéně. Vydávají časopisy a vytvářejí online platformy jako např. Displej.eu. Organizují se v nové Asociaci spisovatelů, založené roku 2014, a formulují přání a požadavky své generace. Mladá česká (neo)avantgarda stojí v centru třetího večera našeho portrétu české básnické krajiny. Akci doprovází performerka Darina Alster.

Darina Alster (nar. 1979 v Praze) je vizuální umělkyně, performerka, publicistka, kurátorka a pedagožka. Žije a pracuje v Praze. Používá performanci, spoken word, text, zvukovou instalaci a video k vyjádření témat času, identity či náboženství a osobních i politických vztahů. Nová média kombinuje se starými, jako např. astrologie, tarot a pohádky.Adam Borzič (nar. 1978 v Praze) je básník a esejista. Vyrostl v Dalmácii a dnes žije v Praze, kde společně s Kamilem Bouškou a Petrem Řehákem založil básnickou skupinu Fantasía. Ta se představila v roce 2008 stejnojmenným sborníkem. Od roku 2011 vydal tři samostatné básnické sbírky, naposledy Orfické linie (2015). Vystudovaný teolog se kromě literatury zabývá také terapií a spiritualitou. Je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar a členem výboru Asociace spisovatelů.Ondřej Buddeus (nar. 1984 v Praze) dosud publikoval tři sbírky textů, obrázkovou knihu pro dospělé a knihu pro děti Hlava v hlavě (s Davidem Böhmem, 2013), která v roce 2016 vyšla v němčině v nakladatelství Karl Rauch. Naposledy vydal v roce 2016 básnickou sbírku Zóna. Ve spolupráci s dalšími umělkyněmi a umělci soustavně usiluje o uplatnění básnických textů v „rozšířeném poli“. Působil jako šéfredaktor literárního časopisu Psí víno, překládá z němčiny a norštiny. Ondřej vystudoval skandinavistiku a teorii překladu (německý jazyk) na Univerzitě Karlově v Praze.

Olga Pek (nar. 1987 v Praze) je básnířka, překladatelka a kurátorka, šéfredaktorka časopisu pro současnou poezii Psí víno. Mimo to byla ředitelkou básnického festivalu Prague Microfestival. Se Zuzanou Husárovou publikovala knihu-origami Amoeba (2015). Její vlastní básně dosud vyšly v českých a mezinárodních časopisech nebo v antologii Nejlepší české básně.

(28. března 2017)