Asociace spisovatelů

Tiskové zprávy

Stanovisko AS ke zrušení české účasti na Boloňském knižním veletrhu

Asociace spisovatelů se znepokojením sleduje situaci ohledně zrušení tradiční české účasti na Boloňském knižním veletrhu a způsob, jakým o něm byli Moravskou zemskou knihovnou informována profesní veřejnost, zvláště pak nakladatelé.

Vzniklá situace se samozřejmě přímo dotýká také českých autorek a autorů knih pro děti a mládež, ilustrátorek a ilustrátorů, kteří se prostřednictvím národního stánku a přítomných nakladatelů na veletrhu prezentují. Rozhodnutí, které – jak potvrdila mluvčí MK ČR – vzniklo na půdě Moravské zemské knihovny, nelze hodnotit jinak než jako nešťastné a neinformování nakladatelů jako výrazně neprofesionální. Asociace spisovatelů podporuje požadavek nakladatelů a profesní veřejnosti, aby byla Česká republika na veletrhu od příštího roku opět pravidelně zastoupena.

Boloňský knižní veletrh dětské literatury a ilustrace má v daném literárním segmentu stejný význam jako Frankfurtský knižní veletrh pro celek knižní kultury. Kvalitně pojednaný národní stánek představuje zázemí a základnu pro nakladatele, agenty, autory a další profesionály. Argument MKČR a MZK, že je třeba soustředit kapacity ministerstva a MZK, potažmo ČLC, na německy hovořící země, Francii a Polsko, je lichý, protože na mezinárodním boloňském veletrhu jsou přítomni četní zástupci nakladatelství také těchto zemí.

Česká literatura pro děti je dlouhodobě jedním z vývozních artiklů české literatury, v poslední době dokonce úspěšnější než jiné žánry. Svědčí o tom například fakt, že nejvýznamnějších mezinárodních ocenění se v posledních letech dostalo právě dětským knihám. Jmenovitě Bologna Ragazzi Award 2019 získala v kategorii Fiction kniha Panáček, pecka, švestka, poleno a zase pecka Vojtěcha Maška a Chrudoše Valouška v roce 2019, cenu za dětskou knihu Jugendliteraturpreis 2020 udílenou na Frankfurtském knižním veletrhu získala kniha Davida Böhma A jako Antarktida. Aktuálně další nominaci na Jugendliteraturpreis 2021 získal německý překlad knihy Překlep a Škraloup Barbory Klárové, Tomáše Končinského a Daniela Špačka.

Mezi české laureáty boloňského veletrhu patří například Petr Sís (Strom života, 2004; Zeď, 2008), Květa Pacovská (Alphabet, 1998), Markéta Prachatická (ilustrace ke knize Alenka v kraji divů a za zrcadlem, 1984), Eduard Petiška a Jindra Čapek (Příběhy, na které svítilo slunce, 1968). Roku 2016 byla do užšího výběru nominovaných knih vybrána také kniha To je Praha! Michaely Kukovičové a Olgy Černé. V roce 2017 získala speciální uznání kniha Jak se dělá galerie Ondřeje Chrobáka, Rostislava Koryčánka a Martina Vaňka.

Česká republika má na mezinárodním poli dětské knihy, jehož aktéři se každoročně setkávají na Boloňském knižním veletrhu, nezanedbatelnou stopu a výše uvedené dokládá její reprezentativní potenciál i mezinárodní význam. Přítomnost České republiky na veletrhu je zásadní pro přítomnost českých knih pro děti a mládež v mezinárodním prostředí, prezentaci spisovatelek a spisovatelů dětské knihy a udržování mezinárodních kontaktů mezi nakladateli. Má-li ministerstvo kultury „intenzivní zájem vyvážet českou literaturu, její spisovatele a jejich knižní tituly do zahraničí a prezentovat je v potřebných mezinárodních kontextech,“ jak uvádí dopis ministra nakladatelům dětské knihy, kteří s rozhodnutím MZK a MK vyjádřili nesouhlas, Asociace spisovatelů důrazně upozorňuje, že Boloňský knižní veletrh je právě oním potřebným mezinárodním kontextem.

(25. března 2021)