Asociace spisovatelů

Aktuality

Tvůrčí stipendium pro ukrajinské spisovatele/ky

 

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje ve spolupraci s Asociací spisovatelů jednorázové tvůrčí stipendium pro ukrajinské spisovatele píšící v ukrajinském jazyce.

Kdo se může ucházet o stipendium? 

Občané Ukrajiny, kteří mají ke dni podání žádosti alespoň jednu vydanou beletristickou publikaci. 

Jaká je výše stipendia?

20 000 českých korun (přibližně 903 $, přibližně 33 400 UAH)

Jaké dokumenty je nutné předložit? 

1) Přihláška (v češtině nebo angličtině)

2) Kopie pasu 

3) Doklad o existenci bankovního účtu (kopie smlouvy o založení účtu) 

4) Krátký strukturovaný životopis (v češtině nebo angličtině), které bude obsahovat popis aktuální umělecké činnosti 

5) Motivační dopis (v ukrajinštině, češtině nebo angličtině) do 1 strany (1800 znaků s mezerami) 

6) Úryvek z vašeho literárního díla (až 2 strany po 1800 znacích s mezerami) v ukrajinštině, češtině nebo angličtině

Dodatečné podmínky: 

1. Každý může podat pouze 1 přihlášku

 2. Přihláška se podává elektronicky na oficiálním formuláři Ministerstva kultury ČR

Kdy budou zveřejněna jména stipendistů? 

Nejpozději do 31.10.2023 na stránkách Ministerstva kultury (mkcr.cz)

  • Přihláška
  • Posílejte přihlášku na stipendia@mkcr.cz 
  • Deadline: 15.09.2023

Kontakt:  Radim Kopáč (Ministerstvo kultury ČR, +420 257 085 221, radim.kopac@mkcr.cz)

(17. srpna 2023)